IT/Övervakning

Utrikes Orkanen Irma är den starkaste stormen i sitt slag på ett årtionde och dess framfart har påverkat 1,2 miljoner människor.


Steget efter