Regeringen vill inskränka grundlagsskyddet – skall skydda kriminellas integritet

publicerad 22 juni 2019

Under måndagen meddelande regeringen att tryck- och yttrandefrihetskommittén får nya direktiv. Ett nytt uppdrag blir att undersöka om det finns möjlighet och behov att göra det olagligt med söktjänster där du kan söka rätt på brott- och tvistemål.

Trots att vem som helst har rätt att ta del av uppgifterna enligt offentlighetsprincipen så vill regeringen se över möjligheten att begränsa grundlagsskyddet för söktjänster som publicerar uppgifter om människors lagöverträdelser, och man skriver att grundlagsskyddet riskerar att krocka med rätten till personlig integritet.

Sammanfattningsvis så är kommitténs nya uppdrag att analysera och ta ställning till om det finns ett behov av att begränsa sajter som Lexbase och vilka effekter det skulle ha, göra en avvägning mellan intresset av yttrande- och informationsfrihet och den personliga integriteten samt föreslå de författningsändringar som kommittén anser vara nödvändiga och redogöra för dessa.

Än i dag tillhandahålls söktjänster som innehåller uppgifter om att enskilda förekommer i domar i brottmål. Eftersom dessa söktjänster åtnjuter skydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen kan personuppgifter hållas tillgängliga utan att personuppgiftsregleringen blir tillämplig. Det kan alltjämt ifrågasättas om det är motiverat att låta verksamheter av detta slag fullt ut skyddas av de tryck- och yttrandefrihetsrättsliga grundprinciperna”, står det att läsa i det nya direktivet.

Ledarsidorna.se är man bedrövade över tillkännagivandet och menar att Socialdemokraterna sviker sitt löfte om att vara en garant för fri och granskande journalistik. Man menar också att dokument med dom och gärningsbeskrivning enkelt hade kunnat separeras om det handlar om att sålla bort integritetskränkande information. Man kritiserar också det korta tidsintervallet – att utredningen ska vara klar om blott ett år, trots att det rör sig om komplexa frågor med många infallsvinklar.

Justitieminister Morgan Johansson ger sig inte. Justitieministern vill på fullt allvar, i strid mot regeringens tidigare avlagda löften om att vara den fria journalistikens främsta försvarare, bakom ryggen på alla och envar införa en historiskt omfattande form av censur för hela den svenska befolkningen.

Kommittén ska redovisa sitt uppdrag senast 26 augusti nästa år.

 

Källa: Regeringen.se


Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!