Multiverktyg i handskfacket inget knivbrott

publicerad 7 januari 2024
- av Markus Andersson
Multiverktyg av märket Victorinox.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


1760 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


I slutet av december fastställde Högsta domstolen tingsrättens frikännande dom mot en pojke som stod åtalad för brott mot knivlagen efter att han haft ett multiverktyg med en liten kniv i handskfacket på sin A-traktor.

Enligt lagen gäller knivförbudet inte om innehavet med hänsyn till knivens art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat”, konstaterar man.

Den nu frikände 16-åringen från Örebro friades först i tingsrätten innan han i hovrätten dömdes för brott mot knivförbudslagen. HD:s friande dom blir prejudicerande och förväntas innebära att det framöver blir tydligare för jägare, hantverkare och andra som använder knivar i sin vardag vad som egentligen gäller och är tillåtet.

Högsta domstolen framhåller att detta förbud ska tillämpas med förnuft och generositet så att det inte uppfattas som ett otillbörligt ingrepp i den personliga friheten. Ett innehav av en mindre kniv ska i de flesta fall godtas. En sådan mindre kniv omfattas av förbudet bara om det föreligger speciella omständigheter som gör att det finns en mera påtaglig risk för att kniven kommer att användas som vapen”, skriver domstolen.

Den bedömningen får göras utifrån lagstiftningens grundläggande ändamål att motverka våldshandlingar i samhället. Av stor betydelse är därför i vilken situation kniven innehas, alltså framför allt tidpunkten och platsen för innehavet t.ex. om det är i ett sammanhang där det finns risk för bråk”, fortsätter man.

HD påpekar att multiverktyget i pojkens handskfack ”hade ett naturligt användningsområde om det skulle bli problem med A-traktorn” och att detta därför inte heller kan klassas som någonting brottsligt. Man noterar också att det inte framkommit någonting som tyder på att multiverktyget var tänkt att användas som vapen.

Slutsatsen blev att knivinnehavet var befogat och att 16-åringen därför skulle frikännas”, skriver man.

Nya Dagbladet har tidigare rapporterat om fallet.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!