Coronarepressionen

Moderaterna vill ha medicinsk apartheid i Sverige

publicerad 23 augusti 2021

Trots fortsatta rapporter om pandemiöverdrifter och nya vaccinskador vill Moderaterna nu inte bara ge sitt godkännande till att förlänga pandemilagen med ytterligare två månader. Man vill även arbeta för att barn så unga som 12 år ska injiceras med covidvaccin och att grundläggande friheter i Sverige ska villkoras med EU:s digitala vaccinpass.

Ulf Kristersson, Elisabeth Svantesson och Camilla Waltersson Grönvall motiverar sina förslag i en debattartikel i Bonniertidningen DN med att försöka motivera fler att covidvaccinera sig och att man vill att de som tagit sina sprutor ska ”kunna återgå till ett normalt liv och ett mer öppet samhälle”.

Man hänvisar till de andra länder som villkorat stora delar av samhällslivet så som restauranger, nattklubbar och arrangemang som teater, fotbollsmatcher och konserter med EU:s digitala covidpass. Den socialdemokratiska regeringen har sedan tidigare aviserat intentioner om att implementera ett liknande system även på den svenska befolkningen.
Camilla Waltersson Grönvall pekar framförallt på att en implementation av ett medicinskt apartheid-system behövs på grund av att hon upplever en minskad vilja hos befolkningen att lyda restriktioner som implementerats.

Det finns en trötthet bland människor att följa restriktionerna. Viljan minskar om man inte ser att det gör någon skillnad, trots att man vaccinerar sig, säger hon.

De Moderata politikerna skriver vidare att man ”samtidigt inte kan acceptera att staten behåller inskränkningar av grundläggande fri- och rättigheter längre än nödvändigt” och menar att apartheid-systemet ska vara ”en övergångslösning”. Man efterlyser också ”snabba och tydliga beslut från regeringen” för att få fler barn ända ner till 12 års ålder att covidvaccineras.


 


Liknande artiklar: