Inrikes

Migrationsdomstolen tillämpar inte regeringens gymnasielag

En irakisk asylsökare som åberopat gymnasielagen får inte uppehållstillstånd. Detta efter beslut från Migrationsdomstolen i Malmö.

Regeringen presenterade ifjol den så kallade gymnasielagen där uppemot 8 000 afghanska asylanter kunde få en möjlighet att gå klart gymnasiet. Lagen mötte genast hård kritik av bland annat lagrådet.

Nu visar det sig att lagen är så undermålig att Migrationsdomstolen i Malmö inte tillämpar den i ett fall med en ung irakisk asylant som åberopat lagen. Detta då han bland annat inte kunnat styrka sin identitet.

– I propositionen saknas en analys av hur förslaget förhåller sig till Sveriges åtaganden inom Schengensamarbetet och det finns även oklarheter kring hur ett grundat ställningstagande ska kunna göras i en vandelsprövning när identiteten är oklar. Detta understryker ytterligare behovet av beredning, säger chefsrådman Fredrik Löndahl i ett pressmeddelande.

Liknande artiklar

Afrikansk kardinal: Massinvandringen får Europa at... Den afrikanske kardinalen Robert Sarah säger att Europa har förlorat sina rötter och låter sig "invaderas" av människor ...
Svenskar allt mer negativa till etnisk mångfald Svenskarna blir allt mer negativa till mångfald. Det visar den så kallade Mångfaldsbarometern från Gävle högskola. Årets...
Närmare 10 000 fler anhöriginvandrare väntas Runt 8 000 fler anhöriginvandrare väntas komma till Sverige under de närmaste tre åren. Detta som en följd av att rätten...

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styres inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 0727220172, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!