Inrikes

Fru till polygamist får bostadsbidrag – som ensamstående

Mannen och hustrun har tio barn tillsammans.

En tiobarnsmor som är gift med en man som bor på en annan adress med en annan fru beviljas nu bostadsbidrag som ensamstående. Högsta Förvaltningsrätten slår dock fast att makens inkomst ska räknas in vid beräkningen av bidragets storlek.

Det är första gången som Högsta Förvaltningsdomstolen erkänner och tar ställning för polygami – en vanlig tradition i muslimska och animistiska länder. I det aktuella fallet ansökte kvinnan om bostadsbidrag som ensamstående. Hon är gift med en man som bor på en annan adress med en annan av hans fruar. Maken får själv också bostadsbidrag där han bor, skriver Dagens Juridik.
Försäkringskassan beviljade henne bidraget, men beslutet överklagades och Förvaltningsrätten nekade henne bostadsbidrag som ensamstående. Man konstaterade att makarna är att ”betrakta som två personer som lever i ett äktenskap och ska därmed anses bo tillsammans”. Även Kammarrätten valde att följa Förvaltningsrättens linje.

Högsta Förvaltningsdomstolen, som själva konstaterar att reglerna om bostadsbidrag utgår från att den som söker antingen är ensamstående eller ”make/sambo” med endast en person, valde ändå att bevilja kvinnans bostadsbidrag. Eftersom mannen i det specifika fallet inte samtidigt kunde anses vara make eller sambo till kvinnan och eftersom han redan hade ett bostadsbidrag – så väljer HFD att också bevilja kvinnan bidrag som ensamstående. Domstolen ansåg dock ändå att mannen bidrar till hushållets ekonomi och därför kommer hans inkomst beaktas vid beräkning av bostadsbidraget.

Mannen och kvinnan har tio barn tillsammans.

 


Per Nordin
per.nordin@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!