Försvarsmakten betalar inte skadestånd till PFAS-förgiftade

publicerad 6 maj 2024
- av Sofie Persson
Försvarsmakten vill inte ersätta PFAS-skadade.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


19 730 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Sveriges försvarsmakt kommer inte att stå för skadestånd till Kallingeborna som druckit vatten förgiftat med PFAS – det framgår i en brevväxling mellan Ronneby Miljöteknik och myndigheten. Istället kan notan för eventuella skadestånd hamna hos vattenbolagets kunder.

För cirka nio år sedan uppdagades PFAS-skandalen, där det framkom att Försvarsmakten använt ett brandsläckningsskum med de farliga kemikalierna så att dessa spridits ut i vattnet under flera decennier. Stickprover från grundvattnet visade att det fanns förhöjda halter av de giftiga kemikalierna i vattnet, något de boende i framför allt Kallinge druckit under flera års tid. Då startades PFAS-föreningen, där nästan 160 drabbade påbörjade en rättsprocess mot det kommunägda Ronneby Miljöteknik.

I slutet av förra året konstaterade Högsta domstolen att de boende drabbats av personskada när de druckit vattnet och därmed ska ha rätt till skadestånd.

Försvaret kommer dock inte att betala ut några skadestånd, rapporterar skattefinansierade SR. Vid en brevväxling, som SR begärt ut, framgår att Ronneby Miljöteknik vid ett antal tillfällen tagit upp just ansvaret kring eventuellt skadestånd och om myndigheten i så fall kommer att ta sitt ansvar. Försvarsmakten har dock undvikit att svara på dessa frågor.

“Besvikelse”

Joakim Mårtensson, vd för Ronneby Miljöteknik, säger att man arbetat tillsammans med myndigheten sedan 2016 då PFAS-föreningen startades och uppger att man är “besviken” på Försvarets hantering av ärendet.

Min känsla är besvikelse, säger Mårtensson. Vi kommer att svara Försvarsmakten och vi överväger också rättsliga åtgärder.

Sedan HD:s beslut i december förra året har Ronnebys vattenbolag fått in flera hundra stämningar. Även PFAS-föreningen planerar en större stämningsansökan. Mårtensson vet inte hur vilka belopp det kan komma att handla om i slutändan, men konstaterar att det kan bli kunderna som drabbas.

–  Får vi nu ökade kostnader på grund av PFAS, så kan vi hamna i ett läge där vi behöver justera och höja VA-taxan. Lagstiftningen tillåter inte Miljöteknik att ha någon buffert för oförutsedda händelser, säger vd:n.

Fakta: PFAS

PFAS står för per- och polyfluorerade alkylsubstanser och kallas ibland också högfluorerade ämnen. Det är ett samlingsnamn för en stor och komplex ämnesgrupp på mer än 10000 identifierade ämnen med varierande egenskaper och bred användning i samhället. Gemensamt för alla PFAS-ämnen är att de är mycket svåra att bryta ner och vissa PFAS kan ha skadliga effekter, både för människa och miljö. Alla PFAS-ämnen är syntetiskt framställda och finns inte naturligt i miljön.

Källa: Kemikalieinspektionen

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!