Forskare: Salivbaserade coronatest lika effektiva som nästest

Coronatesterna

publicerad 1 december 2021
- av Sofie Persson

Den vanligaste använda metoden att testa för covid-19 är ett PCR-test genom ett nässvalgsprov taget med bomullspinne som många upplever som obehagligt. I en ny studie från Lunds universitet konstaterar forskarna att ett smärtfritt salivtest kan fungera lika bra.

I dag finns flera olika testmetoder för att identifiera en pågående covid-19-infektion. De PCR-test som används inom sjukvården tas vanligtvis med pinnprover i nässvalget och det gäller också för de flesta kommersiella och tillgängliga antigentesterna – en metod som många upplever som invasiv och olustig. Antigentester används som ett komplement till PCR-testning när det krävs ökad testkapacitet eller snabba provsvar. Sedan finns det också salivtester.

Salivbaserade tester är mindre obehagliga, enklare och lättare att hantera. Du behöver heller inte utbildad vårdpersonal för att spotta i en kopp, säger Magnus Rasmussen, specialistläkare inom infektionsmedicin vid Skånes universitetssjukhus och professor vid Lunds universitet, i ett utskick.

I den aktuella studien, publicerad i Infection Ecology & Epidemiology, jämförde forskarna RT-PCR-tester med pinnprov från nässvalget och salivprover som de samlat in från 44 patienter vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Alla 44 deltagare hade bekräftad covid-19 och fick för salivtesten harkla sig djupt innan de spottade. Resultaten visade att coronavirus kan spåras både i saliv- och nässvalgsprover, men att koncentrationerna är något lägre i saliv. Forskarna undersökte även fyra olika snabba antigentester som finns att köpa på marknaden för att se hur effektivt de hittar virus i salivprover. Alla fyra antigentesterna visade sig vara relativt känsliga att upptäcka virus tidigt under infektionen eftersom viruskoncentrationen är högre då. Senare under infektionen, när viruskoncentrationen är lägre, visade sig dock antigentesterna inte vara tillräckligt känsliga.

Fördelen med ett salivbaserat snabbtest är att du enkelt kan ta det själv därhemma i lugn och ro. För många kan det göra stor skillnad. Om smitta förekommer i till exempel grundskolan kan yngre ovaccinerade elever snabbare screenas med ett salivbaserat snabbtest. För barn är det viktigt att provtagningen är enkel och utan obehag, säger Yang de Marinis som är förste författare till studien.

Forskare menar att snabba salivtester är ett bra alternativ till vanlig PCR-testning och nässvalgstest.

Våra resultat tyder på att salivbaserade snabbtester kan vara tillräckliga för att diagnostisera covid-19 i ett tidigt skede av infektionen, säger Rasmussen.

Däremot behövs mer forskning innan man kan börja använda salivtesten fullt ut, menar specialistläkaren.

Innan vi kan börja använda salivantigentest behöver vi bekräfta att de fungerar för att identifiera covid-19 också hos nyinsjuknade och hos tidigare vaccinerade personer. Sådana studier pågår hos oss och även på andra ställen, säger han.

Nämnas bör i sammanhanget att coronatesterna under lång tid kritiserats för att inte vara meningsfulla när det gäller att spåra något faktiskt sjukdomstillstånd och för att de ger missvisande resultat. PCR-teknikens skapare Kary Mullis betonade att det inte överhuvudtaget var avsett eller lämpligt för diagnosticering.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.