Fler unga använder “tobaksfria” nikotinprodukter

publicerad 2 juni 2023
- av Sofie Persson

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


11 280 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Fler unga använder både vitt snus och e-cigaretter, visar CAN-undersökningen “Självrapporterade rök- och snusvanor 2003–2022”.

En stor del av landets tonåringar uppger också att det är lätt att få tag på så kallade tobaksfria nikotinprodukter trots att man inte fyllt 18 år.

Undersökningen tittar på svenskars tobaks- och nikotinvanor där omkring 18 000 personer i åldrarna 17–84 år svarar varje år.

Under 2022 hade omkring 20 procent av befolkningen snusat antingen tobakssnus eller så kallat vitt snus minst en gång den senaste månaden, där cirka 16 procent angav att man var dagliga användare. Snusning är vanligast i den yngsta åldersgruppen 17-29 år och minskade i takt med stigande ålder. Tittade man enbart på användandet av vitt snus var även här den yngsta åldersgruppen dominerande. Användandet av just vitt snus hade även ökat något från 2021.

Bland e-cigarettanvändare, eller vape, hade fyra procent av befolkningen använt detta någon gång under den senaste månaden. Majoriteten var dock till skillnad från snusare mer sporadiska användare, det vill säga att man inte använde det dagligen. Däremot kunde man se en markant ökning bland unga och användande av vape, där andelen som “vejpat” under den senaste månaden ökat från fyra procent år 2021 till 14 procent år 2022.

Cirka tolv procent av befolkningen uppgav att man rökt vanliga cigaretter den senaste månaden, där omkring sju procent uppgav att man rökt dagligen. Cigarettrökning har minskat sedan 2003 och fortsätter att minska något.

Hög tillgänglighet

I en Novusundersökning av ungas attityder till tobak, gjord på uppdrag av A Non Smoking Generation, uppgav 65 procent av unga i 14-18 års ålder att det är lätt att få tag på vitt snus om man är under 18 år. Vidare uppgav 63 procent att det var lätt att få tag på e-cigaretter om man var under 18 år. Omkring var fjärde ungdom menar också att de ofta ser reklam för dessa typer av nikotinprodukter på sociala medier samt att en stor orsak till att man vill testa sådana produkter är för att de framställs som mindre hälsofarliga än traditionella tobaksprodukter.

Vitt snus och e-cigaretter marknadsförs som tobaksfria men innehåller nikotin som är det främst beroendeframkallande ämnet i tobaken. Nikotinet utvinns dock oavsett från tobaksplantan, vilket har skapat debatter om huruvida man faktiskt får kalla exempelvis vitt snus tobaksfritt.

Det var förra året som man införde en ny lag gällande så kallade tobaksfria nikotinprodukter där det bland annat förbjöds att marknadsföra produkterna till personer under 25 år. Enligt undersökningen marknadsförs dock ofta produkterna med tilltalande smaker som godis och liknande, vilket omkring 50 procent av unga i åldrarna 14-18 år svarar att dessa smaker lockar mer att testa produkterna. Undersökningen visar att omkring 96 procent nikotinanvändare debuterar i mycket ung ålder.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!