Fem studenter får lämna läkarutbildningen – fuskade på högskoleprovet

publicerad 26 februari 2016

Fem medicinare får lämna läkarprogrammet vid Karolinska institutet efter att de fuskat på höstens högskoleprov. Samtliga fem är av utländsk härkomst – trots detta tänker Universitets- och högskolerådet inte granska provresultat i denna grupp närmare för att stävja fusk.

– Etnicitet är inte intressant för oss. Vi kan inte avgöra en persons etnicitet utifrån personnummer, säger Åke Lernefalk vid Universitets- och högskolerådet.

Universitets- och högskolerådet, UHR, beslutade för ett par veckor sedan att återkalla nio resultat från högskoleprovet 24 oktober förra året rapporterar Läkartidningen.

I veckan blev det känt att Karolinska institutet, KI, beslutat att fem medicinarstudenter får lämna läkarprogrammet eftersom UHR har dragit tillbaka studenternas resultat på högskoleprovet.

– En kombination av tips och statistisk analys av provsvaren från högskoleprovet gjorde att vi kunde upptäcka fusket. Vi gjorde en sökning i november och då identifierades 42 personer bland de som hade 1,6 poäng eller mer på högskoleprovet, säger Åke Lernefalk, pressekreterare på UHR, till Nya Dagbladet.

Från höstens högskoleprov har man upptäckt 51 fall av fusk – varav det stora flertalet är av utländsk härkomst. En signifikant överrepresentation jämfört med svenskar. Samtliga fem medicinarstudenter, som nu har blivit utsparkade från läkarprogrammet vid KI, är exempelvis av utländsk härkomst. Fyra av medicinarstudenterna anlände till Sverige under 00-talet – medan en föddes i Spånga 1996.

I UHRs granskning av provresultaten från höstens högskoleprov har man inte kunnat påvisa någon skillnad mellan provsvaren i de kvantitativa respektive verbala delarna av högskoleprovet. I stället fann man en allt för hög samstämmighet i de nio deltagarnas svar, både korrekta och felaktiga. Enligt UHR är det osannolikt att samstämmigheten beror på slumpfaktorn.

– Det fanns ingen skillnad mellan de kvantitativa och verbala delarna av högskoleprovet. Det handlar mer om kluster av överensstämmande svar från de här personerna, säger Åke Lernefalk.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!