Inrikes

Extrema väntetider på akuten i Norrbotten

Sommaren har inneburit extrema väntetider på akutmottagningen vid det största sjukhuset i Norrbotten, Sunderby sjukhus. Patienter uppmanas ta med sig läkemedel och proviant för ett dygn innan man åker in till akutmottagningen. Väntetiderna på akuten har i flera fall uppgått till långt över 24 timmar.

Arbetsbelastningen och arbetssituationen vid Sunderby sjukhus, beläget mellan Luleå och Boden i Norrbotten har lett till extrema väntetider på sjukhusets akutmottagning. Sommarbemanning och ett högt söktryck från patienter medför väntetider som i flera fall har passerat dygnsgränsen. Patienter på väg till akuten uppmanas nu ta med sig egna läkemedel och proviant för att klara sig ett dygn i den svenska sjukvården.
Källor på Sunderby sjukhus som NB Nyhetsbyrån har talat säger att situationen är lika ansträngd som ovärdig. Patienter som söker vård för olika livshotande eller mycket allvarliga sjukdomstillstånd och skador får hjälp snabbt. Samtidigt får majoriteten av patienterna vänta extremt länge på läkarundersökning och vård.

Avstånden till andra sjukhus försvårar en spridning av patienterna och möjligheten att hänvisa patienter till andra sjukhus i regionen. Vårdkrisen på Sunderby sjukhus har även skapat en tyngre belastning på ambulanssjukvården i Norrbotten, som i allt högre utsträckning får transportera patienter mellan sjukhusen i Norrbotten.

Sunderby sjukhus invigdes 1999, och ersatte då sjukhusen i Luleå och Boden. Sjukhuset har drygt 2500 anställda och cirka 380 vårdplatser.

 

Fredrik Antonsson/NB Nyhetsbyrå

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!