Inrikes

Inrikes Sommaren har inneburit extrema väntetider på akutmottagningen vid det största sjukhuset i Norrbotten, Sunderby sjukhus.