E-hälsomyndigheten: ”Förbered återinförande av covidbevis”

Coronarepressionen

publicerad 10 januari 2024
- av Markus Andersson
Covidbevisen lanserades som en del i den repressiva coronapolitiken.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Det är viktigt för Sverige att myndigheten fortsätter att delta i WHO:s globala nätverk för digitala hälsointyg. Myndigheten rekommenderar därför att tjänsten ska hållas i beredskap även fortsättningsvis för att möjliggöra en snabbare uppstart av tjänsten i händelse av en ny pandemi”, låter E-hälsomyndigheten meddela.

Europeiska unionens digitala covidintyg, eller covidbevis som det kallas i folkmun, infördes efter en EU-förordning under den hårda coronarepressionen – och skulle uppvisas bland annat när medborgarna ville resa utomlands eller delta vid allmänna sammankomster. Systemet fick snabbt mycket hård kritik för att vara integritetskränkande, totalitärt och för att förbereda vägen för ett medicinskt apartheidsamhälle.

Tjänsten Covidbevis.se stängdes ner den 30 juni 2023 och hade då utfärdat cirka 18 miljoner covidbevis till ungefär 6 miljoner svenskar, rapporterar Läkartidningen.

Därefter sattes tjänsten i beredskap i ytterligare sex månader fram till 20 december 2023. Nu vill E-hälsomyndigheten att det även framöver ska finnas en beredskap för att snabbt och enkelt kunna starta upp tjänsten igen och vid ”behov” återinföra covidbevis.

“WHO:s globala nätverk”

E-hälsomyndigheten anser att det är viktigt för Sverige att myndigheten fortsätter att delta i WHO:s globala nätverk för digitala hälsointyg. Myndigheten rekommenderar därför att tjänsten ska hållas i beredskap även fortsättningsvis för att möjliggöra en snabbare uppstart av tjänsten i händelse av en ny pandemi. Behovet av beredskap bör kontinuerligt bedömas”, hävdar man.

Myndigheten uppskattar att ett anslag på en miljon kronor skulle täcka det första årets kostnad för beredskap. Ett gemensamt register med pålitlig vaccinationsdata av hög kvalitet är en förutsättning för att möjliggöra ett digitalt vaccinationskort”, påstår man vidare.

Man medger att det upptäcktes felaktigheter i vissa covidbevis – men säger att dessa berodde på ”saknade eller felrapporterade doser i Nationella vaccinationsregistret”.

Därför ser myndigheten positivt på kommittédirektivet om fortsatt utveckling av registret för nationell läkemedelslista”, förklarar man.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!