Andrej Kokkonen: Håller västvärlden på att avskaffa sig själv?

publicerad 26 september 2019
- av Markus Andersson

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


6370 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


I en krönika i Göteborgsposten skriver Andrej Kokkonen hur befolkningen i Europa stadigt minskar sett till den globala populationen och hur den befolkningstillväxt som ändå sker beror på invandring till kontinenten.

I början på 1900-talet bodde en fjärdedel av världens människor i Europa, ett drygt sekel senare utgör vi knappt en tiondel av befolkningen på jorden, och detta trots att invånarantalet på kontinenten fördubblades under 1900-talet, skriver Kokkonen.

Detta beror på att exempelvis Afrika har sjudubblat sin population på samma tidsperiod och att liknande har skett även i Asien. Samtidigt skriver han att var fjärde person i Sverige själv har invandrat eller har två föräldrar som har gjort det.

Den inhemska befolkningen har i princip slutat växa. Det dör nu ungefär lika många etniska svenskar som det föds. Faktum är att det innebär att Sverige har en relativt gynnsam demografisk situation. I många länder i Syd, Central- och Östeuropa föder kvinnor i genomsnitt inte mer än 1,6 barn under sina liv.

Han pekar vidare på att Europas befolkning kommer fortsätta minska och att exempelvis Rysslands dito kommer sjunka med mer än 30 miljoner fram till 2050, detta samtidigt som befolkningen i Afrika och Asien förväntas uppgå till 80 procent av världspopulationen.

Kokkonen lyfter även fram att länder med hög befolkningstillväxt är mer konservativa än länder med minskande befolkningar. I USA har Utah som domineras av konservativa mormoner högst födelsetal medan Vermont som röstade fram socialisten Bernie Sanders till kongressen har lägst sådant. Överlag föder konservativa fler barn än feminister, miljöaktivister och ateister.

Det har fått många konservativa, till exempel den amerikanske paleokonservativa politikern Pat Buchanan, att hävda att den progressiva västvärlden bär fröet till sin egen undergång.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!