Stor ökning av psykisk ohälsa under coronapolitiken

Coronapolitikens skadeverkningar

publicerad 12 oktober 2021
- av Markus Andersson

Enligt australiensiska forskare har antalet depressioner och ångestfall ökat kraftigt under den förda coronapolitikens nedstängningar och sociala distansering. Av de nordiska länderna har Sverige drabbats hårdast.

Forskarnas analys som publicerats i tidskriften The Lancet visar att antalet förväntade depressioner skulle ha legat på cirka 193 miljoner fall runt om i världen förra året – istället landade den faktiska siffran på 246 miljoner fall.

Man beräknar att svenskarna är värst drabbade i Norden och att antalet depressionsfall i Sverige låg 24 procent över det förväntade antalet – jämfört med Danmark och Norge på 17 procent och Finland som såg en ökning på 11 procent över den förväntade nivån.

I vissa länder ökade den psykiska ohälsan till och med mer än i Sverige, exempelvis i Frankrike där forskarna bedömt att antalet depressioner ökat med hela 33 procent under coronapolitikens nedstängningar och sociala distansering.

Även vad gäller ångesttillstånd noteras en kraftig ökning globalt – från förväntade 298 miljoner fall till hela 374 miljoner faktiska fall. I Sverige är denna ökning 23 procent och även här ligger vi i ”topp” i Norden.

Den här pandemin har visat hur angeläget det är att stärka de psykiska hälsosystemen i de flesta länder. Mitigeringsstrategier kan inkorporera sätt att främja psykiskt välbefinnande och rikta in sig på faktorer som orsakar psykisk ohälsa samt åtgärder för att behandla människor med psykiska störningar, att inte vidta åtgärder för att ta uti med bördan av depression och ångest bör inte vara ett alternativ”, skriver forskarna.

Man noterar vidare att kvinnor oftare drabbats av psykisk ohälsa kopplad till coronapolitiken än män och att yngre människor drabbats hårdare än äldre.

Forskarna påpekar också att det fortfarande är oklart exakt hur stor påverkan coronapolitiken faktiskt kommer att ha för den mentala hälsan på global nivå och varnar för att den psykiska ohälsan riskerar att försämras ytterligare framöver.

Sociala restriktioner, nedstängningar, skol- och företagsnedstängningar, förlorade arbeten, en minskning i ekonomiska aktiviteter och skiftande prioriteringar hos regeringarna i deras försök att kontrollera coronautbrotten, har alla potentialen att allvarligt påverka befolkningens mentala hälsa”, konstaterar man.

Nya Dagbladet har tidigare rapporterat om hur en annan studie visar att förekomsten av psykisk ohälsa hos barn och unga har fördubblats sedan nedstängnings- och isoleringspolitiken inleddes och att en av fyra unga idag brottas med depression och nästan lika många med ångestproblematik.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.