Miljardböter för Swedbank – varnas av Finansinspektionen

publicerad 24 mars 2020
- av Isac Boman

Swedbanks slapphet och bristfälliga rutiner kan ha möjliggjort penningtvätt i Baltikum. Därför tvingas storbanken böta fyra miljarder kronor och därtill att förbättra sina system för att bekämpa organiserad brottslighet.

Finansinspektionen har kommit fram till att Swedbank haft mycket allvarliga brister när det kommer till att motverka penningtvätt i sina baltiska dotterbanker. Trots att Swedbank känt till misstänkt penningtvätt i Baltikum har den svenska storbanken valt att inte agera och dessutom undanhållit information.

I pressmeddelandet konstaterar Finansinspektionen att Swedbank utöver att betala sanktionsavgiften på fyra miljarder kronor dessutom måste förbättra sina system för att minska möjligheterna till penningtvätt, och att det nuvarande systemet som banken använder inte lever upp till regelverkets standard.

– Swedbank har inte investerat tillräckligt i förebyggande åtgärder för att motverka penningtvättsrisker, säger Kilvar Kessler, ordförande för estniska Finantsinspektsioon.

Man meddelar också att estnisk åklagare kommer att utreda om penningtvätt eller annan brottslighet har förekommit i landet. Den svenska undersökningen har inte kunnat bevisa något sådant, men man pekar upprepade gånger på att Swedbank varken genomför noggranna kontroller eller har rutiner som försvårar för penningtvättare.

Swedbank har också fått både interna och externa tips om att misstänkt penningtvätt ägt rum i Baltikum, och trots detta har banken valt att inte agera.

– Vår undersökning visar att den svenska ledningen inte hanterade riskerna för penningtvätt i den baltiska verksamheten på ett effektivt sätt, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen.

Storbankernas rutiner för penningtvätt har redan före Swedbank-skandalen under lång tid kritiserats för att sila mygg och svälja elefanter, där de som framförallt drabbas av hårdare reglementen mot penningtvätt eller finansiering av terrorism är småsparare samtidigt som man ser mellan fingrarna på eller till och med är delaktiga i mer omfattande och uppenbart misstänkta fall av omoralisk verksamhet.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!