“Skräckräntor” ökar vinsterna för norska banker

publicerad 8 juni 2024
- av Jan Sundstedt
Norge Finanstilsynet Per Mathis Kongsrud
Finanstilsynet Norge och dess finanstilsynsdirektör Per Mathis Kongsrud.

Norska banker har gjort rekordvinster på ränteintäkter under årets första kvartal, trots ökade lönekostnader och minskad utlåningstillväxt.

Samtidigt har livförsäkringsföretagen förbättrat sina resultat, medan skadeförsäkringsbolagen kämpar med ökade skadekostnader bland annat på grund av stormen Ingunn tidigare i år.

Norska banker redovisar ränteintäkter på 32,9 miljarder kronor för det första kvartalet i år, en ökning med 3 miljarder jämfört med samma period förra året. Enligt Finanstilsynet steg avkastningen på eget kapital från 14,3 procent till 14,6 procent under samma period.

För bankerna samlat steg avkastningen på eget kapital från 14,3 procent under första kvartalet 2023 till 14,6 procent under första kvartalet i år. Förbättringen i lönsamhet beror särskilt på ökade netto ränteintäkter“, skriver Finanstilsynet i ett pressmeddelande.

Resultatrapporten visar att bankernas lönekostnader ökade något jämfört med förra året, medan de totala driftskostnaderna minskade. Samtidigt har tillväxten i utlåning till kunder minskat det senaste året, med en tolvmånaders tillväxt på 3,8 procent vid utgången av 2023.

“Extremväder”

Tillväxten i utlåning till kunder har sjunkit det senaste året, till en tolvmånaders tillväxt på 3,8 procent vid utgången av 2023. Minskningen i utlåningstillväxt har varit särskilt stor för utlåning till inhemska företagskunder, med en nedgång från 12,2 till 5,0 procent. Tillväxten i utlåning till inhemska personkunder var 3,3 procent, vilket var 1,9 procentenheter lägre än ett år tidigare och oförändrad från föregående kvartal”, heter det i rapporten.

Livförsäkringsföretagen har förbättrat sina resultat under första kvartalet, medan skadeförsäkringsföretagen fått ett betydligt svagare resultat. Mätt som andel av försäkringsintäkterna utgjorde resultatet före skatt 26,8 procent, en nedgång med 7,3 procentenheter.

Det är framför allt skadeprocenten som har ökat, bland annat som följd av ‘extremvädret’ Ingunn vid månadsskiftet januari-februari, och högre skadefrekvens på fastighet och motorfordon”, skriver man vidare.

Rapporten understryker hur banker och försäkringsföretag påverkas av ekonomiska och miljömässiga faktorer, och belyser vikten av att anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!