Kontantupproret: ”Det får vara slut med den digitala räkmackan för bankerna”

publicerad 5 april 2023
- av Sofie Persson
Anna Kinberg Batra som ledde utredningen gällande e-kronan och Kontantupprorets ordförande Björn Eriksson.

I en utredning utförd av Anna Kinberg Batra kom man fram till att Sverige inte är redo för e-kronan, det vill säga en digital centralbanksvaluta, något som kan tolkas som att man delvis värnar om kontantanvändningen. Björn Eriksson, ordförande för Kontantupproret, menar dock att utredningen inte sätter ner foten ordentligt gällande bevarandet av kontanterna och att Kinberg Batra har gått de privata bankernas ärenden.

I utredningen finns i princip inget som stärker kontanternas ställning i samhället. Det är främst bankernas perspektiv och den smarta tekniken som lyfts fram och tanken att det är ett beställningsjobb från Svenska Bankföreningen ligger tyvärr nära till hands”, skriver Eriksson i en debattartikel i Schibstedtidningen SvD.

Han poängterar att det enda konkreta förslaget gällande kontanter är att det föreslås att apoteken ska acceptera kontant betalning vid köp av receptbelagda mediciner, trots att till och med Riksbanken tidigare yrkat på en lagstiftning gällande köp av livsnödvändiga varor med kontanter tas detta inte upp i utredningen.

De allvarliga problemen med digitalt utanförskap, samhällets beredskap och människors integritet beskrivs visserligen utförligt i utredningen, men sedan föreslås i praktiken ingenting”, skriver han.

Istället argumenterar man för att kontanterna ska bort och tar bland annat upp att färre handlar med kontanter, att det kostar mer pengar och att det är en viktig del för att bekämpa penningtvätt och terrorism.

Brottsaspekten ska vi naturligtvis inte blunda för. Men samtidigt vet ju både Kinberg Batra och bankerna att betydligt mer omfattande kriminalitet sker inom den digitala världen”.

Vidare tas inte frågan om den osäkra banksektorn upp, menar Eriksson. Exempelvis hur kunderna ska få ut sina pengar om en bank går i konkurs eftersom det bland annat inte skulle gå att ta ut dem om kontanter försvann helt.

Förfoganderätten över pengarna övergår till banken. Faktum är att bankrusningar, alltså när många människor vill ta ut sina pengar på en gång, är det stora skräckscenariot för våra banker. Det nämner inte utredningen alls”.

Kontantupproret vill att det ska finnas en lagstiftning likt den i Norge och Danmark, det vill säga att alla butiker är skyldiga att acceptera kontanter som betalning.

Det får vara slut med den digitala räkmackan för bankerna. Alla människor ska ha möjlighet att hantera sin ekonomi som de själva vill”.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!