Utredning säger nej till e-krona

publicerad 4 april 2023
- av Sofie Persson
Anna Kinberg Batra i Almedalen 2015.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Det blir ingen digital centralbanksvaluta, eller e-krona i Sverige – åtminstone inte än. I en utredning har man kommit fram till att det inte finns tillräckliga samhällsbehov i dagsläget. Man ber dock Riksbanken att fortsätta utvärdera frågan och återkomma nästa år.

Sverige har under många år fasat ut användningen av kontanter i samhället och sedan Swish kom har det minskat ytterligare. Sveriges riksbank har även sedan 2017 drivit projektet e-kronan som man menar skulle bli “ett digitalt komplement till kontanter”. Skillnaden skulle vara att dessa “e-kronor” skulle ges ut från Riksbanken istället för från de privata affärsbankerna. Kort sagt ett system som ger staten insyn i medborgarnas transaktioner, något som Nya Dagbladet tar upp i en analys.

Regeringen startade en utredning under 2020 gällande den digitala centralbanksvalutan för att undersöka bland annat prestanda, säkerhet och användarvänlighet. Utredningen har skett i samarbete med Handelsbanken.

Nu har man kommit fram till att behoven inte anses vara tillräckliga för att lansera den digitala valutan.

Jag ser inte att det finns tillräckliga samhällsbehov av en ny e-krona idag. Det finns argument för men viktiga frågor behöver besvaras inte minst när det gäller den finansiella stabiliteten, säger utredaren Anna Kinberg Batra enligt Computer Sweden.

Bland annat menar man att sedlar och mynt kommer att fortsätta användas men också att det i allmänhet finns ett stort förtroende för de privata aktörerna, som exempelvis Swish, som betallösningar. E-kronan skulle kunna bidra till mer effektiva betalningssätt, men man anser inte att det finns ett behov av detta i nuläget. Samtidigt anser man att det fortfarande finns alltför många som “saknar tillgång till både digitala och kontanta betalningar” och att staten därför behöver ta ett större ansvar för att alla ska kunna göra betalningar.

Vidare behöver staten vidta ytterligare åtgärder för att göra digitala system mindre sårbara. Samtidigt pekar man på att den svenska ekonomin är tätt sammankopplad med euron och att det under året väntas komma ett nytt lagförslag om en digital euro inom EU, vilket kan bidra till att en sådan digital valuta kan komma att användas och stärka eurons ställning i Sverige.

Utredningen bedömer att Riksbanken bör fortsätta utvärdera nyttan av e-kronan och återkomma med en ny bedömning under nästa år.

En dystopisk mardröm?

Nya Dagbladets Isac Boman har tidigare uppmärksammat e-kronan i analysartikeln Digital centralbanksvaluta: Framtidens verktyg för social kontroll och nått slutsatsen att systemet i praktiken möjliggör en ”totalitär kontroll över befolkningen som får covidpassens apartheidsystem att framstå som frihetligt i sammanhanget” och där staten får full insyn i medborgarnas transaktionshistorik.

Riksbanken skulle exempelvis kunna införa restriktioner kring hur mycket drivmedel en enskild medborgare tillåts köpa under en given tidsperiod, exempelvis med hänvisning till klimatpolitiska motiv. Under en pandemi skulle staten kunna bestämma hur långt ifrån ditt hem du tillåts handla med varor och tjänster och har du inte tagit dina obligatoriska injektioner, ja då kanske du inte får handla något alls”, skriver han.

Analysen i dess helhet går att läsa här.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!