Fraktkostnader från Kina skenar

publicerad 1 februari 2021
- av Sofie Persson

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


På kort tid har fraktkostnaderna med båt från Kina stigit väldigt snabbt – något som snart väntas drabba konsumenter mer märkbart. Föga överraskande är det ekonomiska konsekvenser av coronapolitiken som ställer till det.

Under coronakrisens nedstängningspolitik har världsekonomin satts i gungning. Börserna sjönk kraftigt under våren och många väntade sig en värre finanskris än den 2007–2008. Riktigt så har det inte blivit än så länge, men däremot har det lett till att fraktkostnaderna skjutit i höjden.

Sedan början av 2020 har fraktkostnaderna ökat med 500 procent, berättar källor för Sweclockers. Hittills har leverantörerna tagit på sig kostnaderna, men det är bara en tidsfråga innan avgifterna läggs på konsumenterna.

Efter att Kina öppnat upp ekonomin igen efter sin nedstängning, stängde istället flera andra delar av världen ner och många minskade eller slutade importera från Kina i rädsla för att samla på sig för stora lager. När den rädslan lagt sig började efterfrågan på varor att höjas och många började istället bunkra upp i lagren. Rederierna fick fullt upp och priserna har ökat.

Det dröjde inte länge innan det uppstod obalanser i leveranskedjorna och Kinas sedan tidigare höga handelsöverskott blev än högre. Mark Yeager, VD för Redwood Logistics, berättar för CNBC om att exempel på en sådan obalans – att av tre containrar med varor som går ut på export från Kina kommer endast en tillbaka. Enligt Yeager finns 180 miljoner containrar världen över, men de är på “fel plats”.

Bristen på containrar bidrar till prishöjningarna på två sätt, som båda ger rederierna ytterligare skäl att höja priserna. Det första är att många fartyg behöver åka till Kina med tomma containrar. Den andra är att bristen i Kina gjort att containrarna som finns på plats är populära, där leverantörer konkurrerar om att få tag på de volymer som finns.

En distributör berättar för Sweclockers att man har behövt ta till extrema lösningar – som till exempel att en av deras kunder levererat produkter i en fryscontainer som är avsedd för livsmedel, då det inte fanns något annat sätt att få produkterna fraktade från Kina. Priserna på containrar väntas även fortsättningsvis att stiga.

En liknande källa säger att det gått för långt och att rederierna missbrukar sin position då det saknas riktiga alternativ för att frakta stora volymer.

I mars spås en ”återgång till det normala” och man ser osäkra men möjliga utsikter att rederierna då skulle kunna sänka priserna igen.

Det finns andra fraktalternativ som till exempel tåg, som tidigare varit rätt impopulära för att frakta från Kina. Nu har det blivit allt vanligare att frakta med tåg, men kapaciteten är långtifrån tillräcklig för att möta behovet i Europa. Ett annat alternativ är flyg, men det är kostsamt och används främst för produkter med liten volym och hög marginal.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!