Debatt

”Ta bort rekommendationen av covidvaccin för alla barn och unga”

Nyttan överväger inte riskerna när det gäller att rekommendera alla barn och unga covidvaccin. Barn blir sällan allvarligt sjuka, men riskerar bland annat hjärtmuskelinflammation vid injicering av covidvaccinet. Därför bör man ta bort den allmänna rekommendationen för alla barn och unga, anser föräldrainitiativet Vi tillsammans.

publicerad 7 mars 2022

Folkhälsomyndighetens beslut om att barn i åldrarna fem till elva år inte rekommenderas vaccin måste utökas till äldre barn eftersom de också har en minimal risk för att få allvarlig sjukdom vid covid-19, men samtidigt en allvarlig risk för exempelvis hjärtmuskelinflammation av covidvaccin. Sedan starten har alla sorters människor tillkommit i Vi tillsammans nätverk. Vi delar det gemensamma om att vi värnar barns hälsa och framtid.

Den 27 januari meddelade Folkhälsomyndigheten att de i nuläget inte rekommenderar allmän vaccination mot covid-19 för barn mellan fem till elva år. De motiverade sitt beslut med att nyttan med vaccinet för det enskilda barnet är så liten att det inte uppväger den ”minimala” risk som vaccinen har.

Det är ett beslut som nätverket Vi tillsammans välkomnar, men det räcker inte. Vi är fortfarande oroliga för den pågående massvaccineringen av tolv- till artonåringar. Gör om, gör rätt! Även för äldre barn och unga är risken för att få allvarlig covid-19 nära obefintlig, och för de som blir sjuka finns fungerande behandling och vård. Men barn, speciellt pojkar och unga män riskerar däremot att få hjärtmuskelinflammation av Pfizers mRNA-vaccin. De långsiktiga riskerna med covidvaccin för barn vet vi heller inget om. Speciellt oroar vi oss för hur återkommande årliga boosterdoser kan påverka barns immunförsvar. Vaccinet är helt onödigt för dem, eftersom de flesta redan haft covid och har ett mer långvarigt skydd än vad vaccinet kan ge.

Eftersom risken för covid-19 för barn är oerhört låg, måste givetvis vaccinet vara extremt säkert för att rättfärdiga användning för den åldersgruppen. Men det är det inte, vilket den skyhöga mängden rapporter om biverkningar visar. Om bedömningen av risk i förhållande till nytta för barn och unga inte var fördelaktig för vaccin tidigare, så har den blivit ännu mer negativ sedan Pfizer efter domstolsbeslut tvingats publicera tidigare ej offentliggjord information om allvarliga biverkningar i USA. Mycket kritik har också riktats mot Pfizers studie där man testade vaccinet på tolv- till sjuttonåringar. Dels var antalet barn som fick vaccinet mycket lågt med endast 1131 barn. Flera barn togs också bort från studien, exempelvis tolvåriga Maddie de Garay, som fick allvarliga biverkningar 24 timmar efter sin andra injektion. Idag är hon förlamad och sondmatas.

Därför anser Vi Tillsammans att Folkhälsomyndigheten måste ta bort den allmänna rekommendationen av covidvaccin för tolv- till artonåringar och unga vuxna, och istället enbart rekommendera det till barn och unga i riskgrupper.

Vi startade Vi tillsammans för att hjälpa föräldrar och engagerade vuxna att hitta varandra, så att vi kan informera oss om den viktigaste frågan i vår tid och organisera oss. Ensamma och isolerade är vi svaga, förenade och motiverade för våra barns skull kan vi göra skillnad. Sedan starten har alla sorters människor tillkommit i vårt nätverk, med olika ursprung, erfarenheter och kompetenser. Vi är unga, gamla och allt där emellan. Vi är föräldrar, vuxna utan barn, mor- och farföräldrar, grannar och vänner, vaccinerade och ovaccinerade. Vi delar det gemensamma att vi värnar om barnens hälsa och framtid.

Inför covidvaccination har barn och föräldrar rätt till ett allsidigt och korrekt underlag, men så är det inte idag. På vår hemsida finns ett faktabaserat informationsmaterial som ger föräldrar ett underlag, som tar fasta på barns riskprofil både för sjukdomen covid-19 och Pfizers vaccin.

 

Föräldrainitiativet Vi tillsammans


Vi Tillsammans är ett föräldrainitiativ som vill att objektiv information om riskerna med covid-19 och covidvaccin för barn ska komma fram. Syftet är att hjälpa vuxna, med eller utan egna barn, som värnar om barnens hälsa och framtid att hitta och stötta varandra. Föreningen har sedan start samlat alla sorters människor, med olika ursprung, med eller utan barn och både vaccinerade och ovaccinerade för att stötta och informera om barns välmående i dessa tider.
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.