Debatt

”Så manipulerar Folkhälsomyndigheten med vaccinstatistiken”

Med den definition som Folkhälsomyndigheten tillämpar och massmedia förmedlar klassas merparten av misstänkt vaccinskadade individer som ”ovaccinerade”. Det är inte bara en medicinsk-byråkratisk skandal utan i högsta grad även en journalistisk och samhällelig, skriver journalisten Per Shapiro.

publicerad 3 februari 2022
Per Shapiro.

Den som trålar igenom Folkhälsomyndighetens diarium kan finna ett mejl från Björn Hammarskjöld, som är professor i pediatrik. Han kritiserar de definitioner av vaccinerad och ovaccinerad som myndigheten tillämpar:

Enligt vetenskap, lag, etik och moral är dessa definitioner inte bara felaktiga, de måste betraktas som oredlighet i forskning. Är man ovaccinerad så har huden ännu inte penetrerats av en nål innehållande ett medicinskt preparat som kallas vaccin.

Hammarskjölds definition är väl så nära sunt förnuft man kan komma. Men Folkhälsomyndigheten använder alltså helt andra kriterier som lyder enligt följande:

För närvarande betraktas de personer som har vaccinerats med två doser vaccin mot covid-19 som vaccinerade. Det ska ha gått minst två veckor sedan den sista dosen gavs.

Det vill säga: Som ”ovaccinerade” betraktas personer som inte fått någon dos, som endast har fått en dos, och som har fått två doser, men där det ännu inte gått två veckor sedan sist.

Här döljer sig två lömska trolleritrick. Dels förstör man den verkliga kontrollgruppen, och buntar ihop de ovaccinerade med dem som fått en dos och dem som fått två doser, beroende på hur lång tid som förflutit sedan injektionen.

Dels tar Folkhälsomyndigheten konsekvent utfallen under den kritiska perioden efter varje spruta och bokför dem på den grupp man kallar för ”de ovaccinerade”. Forskning och klinisk erfarenhet tyder på att de sköraste av de vaccinerade har en förhöjd risk att få svår covid och andra infektioner just under den här kritiska perioden direkt efter vaccination.

Det är av den anledningen man undviker att vaccinera gamla och sköra människor mot säsongsinfluensa mitt under galopperande smittspridning. Man vaccinerar alltid innan säsongen börjar, just för att inte utsätta riskgruppen för det ”tvåfrontskrig” som kan uppstå när immunförsvaret inriktas på att hantera vaccinet som kommer in i kroppen och därmed nedprioriterar bekämpningen av en samtidig smitta. Viruset kan då föröka sig ostört, nå höga nivåer och därmed ge svårare sjukdomssymtom. I statistiken har det ibland sett ut som en puckel av sjukhusinläggningar och dödsfall, ifall denna praxis inte följts. 1, 2

Det som sker är alltså att Folkhälsomyndigheten skriver över denna ”puckel” på de ovaccinerades konto. Tittar vi på hur myndigheten har gått tillväga i sina jämförelser, ser vi tydligt ett manipulativt mönster.

De som blivit smittade, inlagda och dött under de tre första veckorna efter första dosen betraktar man som ovaccinerade. Man plockar alltså bort dessa smittade, inlagda och döda från gruppen vaccinerade.

Och de som blivit smittade, inlagda och dött under de två första veckorna efter andra dosen flyttar man också, men i det här fallet från gruppen dubbelvaccinerade till gruppen vaccinerade med enbart en dos. Nu var det alltså resultatet för dem som hade fått två doser som förskönades.

Konsekvensen blir att det alltid ser ut att gå sämre än vad det i verkligheten gör för de ovaccinerade.

Det gynnar därtill bilden av den senaste vaccineringen, oavsett om det handlar om dos 1, 2 eller 3.

En brittisk forskare som fick tillgång till kanadensiska data konstaterar att man med den här manipulativa mätmetoden flyttat cirka 56 procent av alla rapporterade dödsfall från de vaccinerade till de ovaccinerade enbart i provinsen Alberta.3 När jag begärde att få se hur Folkhälsomyndighetens diagram ser ut för de verkligt ovaccinerade (alltså enligt common sense-definitionen att man ännu inte tagit något vaccin mot Covid-19), fick jag svaret, att ”De uppgifter som efterfrågas tas inte längre fram”.

Det här är nu inte vilka siffror som helst. De ligger till grund för diskriminerande åtgärder mot ”de ovaccinerade”, som nästan har blivit ett skällsord i samhället i dag och skapat enorm splittring.

Jag tror inte det behöver sägas, men för säkerhets skull: Det är den som vill diskriminera någon för att han eller hon inte har tagit en spruta som har bevisbördan att visa att diskrimineringen inte saknar grund.

Folkhälsomyndigheten försvarar sig med att hävda att medicinskt färdigvaccinerad betraktas man vara efter 2 sprutor och 2 veckor, för då har man erhållit det förväntade skyddet. Men då måste de vara tydliga mot allmänheten med hur definitionen lyder. Media har givetvis också samma skyldighet. När man konsekvent har upprepat mantrat om att ”X procent av inneliggande på IVA är ovaccinerade”, har man gjort sig till megafon för en ogrundad smutskastning.

Givetvis är det också moraliskt förkastligt att använda nyord som gör våld på logiken.

Krig är fred. Frihet är slaveri. Vaccinerad är ovaccinerad.

Covidvaccinerna har slagit alla rekord i misstänkta biverkningar. I skrivande stund har drygt 96 000 misstänkta biverkningar rapporterats in till Läkemedelsverket. Av dessa rapporter har omkring 20 procent handlagts och minst 9 400 bedömts som allvarliga, varav 369 var dödsfall.4

I Radiodokumentären ”Vittnesmål från vaccinlandet” intervjuar jag några av de otaliga svenskar som fått allvarliga hälsoproblem kort efter sprutan.

Flera vittnar om hur de vaknat mitt i natten med kraftig yrsel och stroke-liknande symtom, många har fått bestående men.

Men med den definition som Folkhälsomyndigheten tillämpar och massmedia vidarebefordrar klassas alltså merparten av dessa misstänkt vaccinskadade individer som ”ovaccinerade”.

Detta är inget annat än en ofattbar skandal, inte bara en medicinsk-byråkratisk sådan utan i högsta grad även en journalistisk och samhällelig.

Vår historia kommer också att skrivas en vacker dag. Jag vill härmed uppmana alla redaktörer och journalister att ställa sig på rätt sida. Ni kan aldrig mer säga att ni inte visste bättre.

 

Per Shapiro

 


Källor och referenser:

1) The Lancet: Risk factors and disease profile of post-vaccination SARS-CoV-2 infection in UK users of the COVID Symptom Study app: a prospective, community-based, nested, case-control study
2) Research Gate: Latest statistics on England mortality data suggest systematic mis-categorisation of vaccine status
3) The Gateway Pundit: Half of vaccinated deaths have been counted as unvaccinated
4) Läkemedelsverket: Inrapporterade misstänkta biverkningar av coronavacciner


Om skribenten

Per Shapiro är journalist och författare.

Han har arbetat många år som undersökande journalist, bland annat för P1 Dokumentär, Kaliber och Uppdrag granskning.

Sedan 2021 driver han den oberoende journalistiska podden Folkets Radio.
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.