“Miljöpartiet försöker inskränka kommuners vetorätt och därmed gynna utländska vindkraftsintressen”

Miljöpartiet vill gynna internationella vindkraftslobbyister genom att stoppa kommuners rätt att säga nej till vindkraftverk. De försöker med detta sälja på oss vindkraftverk för flera miljarder kronor och baserar affärsmodellen på skrämsel och klimatpropaganda, skriver Petrit Latifi.

publicerad 23 oktober 2020
Foto: Jeanne Menjoulet/CC BY 2.0
Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Miljöpartiet tycks aldrig sluta förvåna allmänheten med sina potentiellt miljöskadliga förslag. Nu försöker man stoppa kommuners vetorätt i vilken miljöpolitik som ska bedrivas. Syftet är att gynna internationella vindkraftslobbyister. De försöker sälja på oss vindkraftverk för flera miljarder kronor och baserar affärsmodellen på skrämsel och klimatpropaganda.

I ett pressmeddelande från Miljödepartementet som är publicerad på Regeringskansliets hemsida så har Lise Nordin (MP) fått i uppdrag att granska det nuvarande systemet för miljöprövning. I inledningen kan man läsa att regeringen häva kommunens vetorätt. Vidare kan man läsa att “Sverige står, precis som resten av världen, inför stora utmaningar när det gäller att ställa om till ett fossilfritt och cirkulärt samhälle.1

För att tala klarspråk så är ett “cirkulärt samhälle” en eufemism för kommunistisk och dystopisk fattigekonomi. Skatter ska höjas, löner sänkas, frihet inskränkas och elpriset höjas. Men detta förslag är också farligt för landet, djuren och naturen.

Till att börja med så är det fossilfria samhället en farlig idé som kan leda till en “ekonomisk katastrof med miljoner människor som dukar under”, för att citera teknologie doktor i fysik Lars Bern2. Klimat- och energipolitiken idag saknar all kontakt med verkligheten. Världsekonomin är beroende av de fossila bränslena, oavsett vad Greta, Miljöpartiet eller verklighetsförnekare föreslår. Men förslaget går inte fri från kritik. I SVT Nyheter kan man läsa om att “regeringen går utländska ärenden3. I Mariestad stoppade man byggandet av vindkraft tack vare vetot4.

Plattformen Motvind Sverige har sänt ett brev till Energimyndighetens generaldirektör och krävt ett omedelbart fördröjande för fortsatt utbyggnad av vindkraft5. Man har krävt att de ska bevisa för det svenska folket att vindkraft uppfyller definitionen av “förnybar”. Något som ännu inte har hänt. Enkelt summerat innebär förslaget mer statligt inflytande över kommuners bestämmande över miljö- och energipolitik. Konsekvenserna är många.

Ett av problemen är det ständiga vibrerandet som myndigheter inte talar om6. Enligt en artikel från Klimatupplysningen är vindkraftverk en hälsorisk7. Vindkraftverk dödar också fåglar och djur. I en artikel från Jakt & Jägare har över 100 havsörnar dött på grund av vindkraftverk8. De behöver också underhållas med olja och håller max 10–15 år. De importeras från andra länder, vilket inte är hållbart i längden. Dessutom tillgodoser de inte energibehovet. Hur ska man till exempel få energi när det inte blåser?

Detta är utöver de miljöskador som uppstår när man måste skövla skog för att skapa utrymme för att installera. Dyra kraftnät måste byggas till vilket innebär att gröna skogsområden förvandlas till sterila industriområden. Människor som bor i närheten måste flytta på grund av bullret. Vart skall vindkraftsavfallet grävas ner?

Vindkraftverk har också blinkande ljus 24 timmar om dygnet vilket kan skapa störningar och skada människors syn. Elen som uppstår är inte hållbar, tillräcklig eller gynnsam för kommunen. Förnyelsebara drivmedel är inte ekonomiskt eller miljömässigt realistiskt, än mindre profitabelt. Turistnäringen drabbas. Enligt en artikel från Nyteknik från 2015 så hävdar danska forskare att vindsnurror sänker värdet på närliggande egendomar9. Vi tvingas lägga ner flera miljarder kronor – helt i onödan.

Låt kommunerna själva få bestämma vilken energipolitik de ska bedriva. Det handlar om att värna om vår grundlag och den kommunala bestämmanderätten. Vi ska inte låta oss styras av överstatlighet som leder till katastrofer inom ekonomin, miljön och energiförsörjning.

Förslaget bör hävas, annars upphör vi att vara ett demokratiskt land. Vi löper risk att förstöra livet för tusentals människor, urholka demokratin och förstöra vår natur. Vi löper risk att bli utan energiförsörjning och rätten till billig värme och el blir en klassfråga. Våra pengar ska läggas på att stimulera jobb i närområdet och på välfärden. Pengarna ska inte läggas på att gynna utländska vindkraftsbolag som ändå inte tillgodoser energibehovet.

 

Petrit Latifi

 


Källor och referenser:

  1. Regeringen – Utredning om ökad förutsägbarhet vid miljöprövning av vindkraft
  2. Nya Dagbladet – Lars Bern: Är tillgångar i gas, olja och kol på väg att bli värdelösa?
  3. SVT – Regeringen vill slopa det kommunala vindkraftsvetot
  4. SVT – Mariestads veto stoppade vindkraftverk – nu vill regeringen ändra lagen
  5. Motvind – Motvind Sverige kräver moratorium för utbyggnad av vindkraft
  6. Dagens Samhälle – Vindkraftens bullerproblem tigs ihjäl
  7. Klimatupplysningen – Vindkraften är en hälsorisk
  8. Jakt & Jägare – 100 havsörnar dödade av vindkraftverk
  9. Nyteknik – Vindsnurror påverkar huspriser

Om skribenten:

Petrit Latifi, med sina rötter i forna Jugoslavien, är debattör, krönikör, och föreläsare med fokus på integration och mångkulturella klansamhällen.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!