“HPV-vaccinet – ett exempel på medicinsk terrorism?”

Livmoderhalscancervaccinet Gardasil som nu ingår i det svenska vaccinationsprogrammet kan redan ha orsakat hundratals dödsfall och tiotusentals flickor misstänks ha fått allvarliga skador. Ändå avbryter man inte programmet, skriver Jens Jerndal MD, fd professor i holistisk medicin.

publicerad 19 december 2018
välja vaccin
Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Vaccinet Gardasil som ges till unga flickor mot livmoderhalscancer kan redan enligt officiella rapporter totalt ha orsakat många hundra dödsfall och orsakat över 50 000 flickor allvarliga skador i de länder där vaccinet tagits i bruk.

Dessutom är mörkertalet stort. De flesta biverkningarna rapporteras aldrig till myndigheterna av läkarna, kanske då dessa intalats att de inte kan ha orsakats av vaccinet. Och trots det uppvisar Gardasil i officiell statistik mångfaldigt fler och mycket allvarligare skador än alla andra hittills godkända vaccin. Men härom blir varken sjukvårdspersonal eller föräldrar informerade.

Hur kan man då tala om ”informerat samtycke”?

Fram till 14 oktober 2018 hade 54 123 rapporter om skadliga biverkningar lämnats in till USA:s federala myndighet Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS), varav 331 dödsfall efter vaccination med Gardasil-vaccinet.

Hur chockerande detta än kan låta, så är det bara en bråkdel av det verkliga antalet. I själva verket rapporteras mindre än en procent av biverkningarna av vaccinet till myndigheten VAERS.

Så här står det i Sveriges Folkhälsomyndighets information till föräldrar om det svenska vaccinationsprogrammet för barn:

Vid vaccination mot HPV (Humant papillomvirus) kan stickstället bli rött, ömt eller lite svullet. Vissa kan få symtom från magen (illamående, kräkning och diarré), huvudvärk, ömma muskler eller känna sig trötta. Ovanliga biverkningar är yrsel, halsinfektion, en liten förhårdnad vid stickstället eller att området kring stickstället domnar.

Inte ett ord om alla de dödsfall och synnerligen allvarliga biverkningar som rapporterats runtom i världen!  Med andra ord livsfarligt falsk marknadsföring.

Folkhälsomyndigheten fortsätter:

De flesta vacciner innehåller små mängder tillsatsämnen som till exempel konserveringsmedel, aluminiumhydroxid, gelatin eller spår av antibiotika. Dessa ämnen har bland annat till uppgift att förbättra hållbarheten, lösa upp beståndsdelar och öka vaccinets effekt. Det finns inget som talar för att dessa ytterst små mängder av tillsatsämnen är farliga.

URSÄKTA! – Detta är en grov lögn. Det finns MYCKET som talar för att de förhållandevis betydande mängderna av aluminium, kvicksilver och andra tillsatser i samtliga vacciner är synnerligen riskabla, och de facto orsakar grava neurologiska skador hos många, i synnerhet de minsta barnen, och i synnerhet när de får flera olika vaccindoser samtidigt.

Läkemedelsindustrin hävdar att det bevisats att autism inte orsakas av vaccinerna. Detta är en annan grov lögn. Någon sådan bevisning existerar inte. Tvärtom tyder allt på att explosionen av autism de senaste 30 åren verkligen orsakats av aluminium och/eller kvicksilver i de allt fler vaccinerna som ges.

Hur angeläget är det då att skydda våra flickor mot livmoderhalscancer? Här är fakta:

Frekvensen av livmoderhalscancer i USA är bara 12 per 100 000, och denna redan mycket låga frekvens anser man kunna ytterligare minskas radikalt genom regelbundna hälsokontroller med cellprover, som är helt säkra och oerhört mycket billigare än HPV-vaccinering.

Samtidigt kan Gardasil, enligt vaccintillverkaren Merck’s egna uppgifter, orsaka 2 300 allvarliga biverkningar per 100 000 vaccinerade, bland annat död, livslång sterilitet, blodproppar och stroke, samt förlamningar och andra neurologiska autoimmuna reaktioner, som kan totalt förstöra livet för de drabbade och deras anhöriga.

Förutom att Gardasil av många läkare anses vara det i särklass farligaste vaccinet, är det också det dyraste för svenska skattebetalare, och det som det finns allra minst behov av.

Är det verkligen försvarbart att riskera 2 300 allvarliga skador — varibland plötslig död, livslång sterilitet, förlamningar, och multipel skleros (MS) –  i förhoppningen att undvika 12 fall av livmoderhalscancer bland 100 000 kvinnor om 20-40 år? – När regelbunden hälsokontroll kan eliminera risken så gott som helt, och till en bråkdel av kostnaden?

Men det räcker inte med detta. Forskningsdata visar att Gardasil kan öka risken för livmoderhalscancer med 44,6 % hos alla som redan har viruset i kroppen när de blir vaccinerade. Och det har visat sig att en ganska hög procent av barn har dessa virus i kroppen, möjligen sedan födelsen genom överföring från modern. Här finns alltså en oredovisad risk för att Gardasil kan få rakt motsatt effekt mot den tillkännagivna.

Autoimmun sjukdom är den vanligaste vaccinskadan, men är bara ett av många hälsoproblem som ökat lavinartat sedan vaccineringsprogrammet snabbt utökats under de senaste 30 åren.

Immunförsvaret är sannolikt den mest komplicerade biologiska funktionen levande varelser förfogar över. Det har utvecklats och finstämts under miljontals år med oändligt varierande utmaningar. Är det då inte en liten aning förmätet för en modern biokemist att leka Gud i tron att han vet bättre än Naturen?

Sanningen är att vaccinerna angriper immunförsvaret på ett onaturligt sätt, vilket hos många leder till en autoimmun reaktion, som kan allvarligt skada livsviktiga funktioner.

I filmen Manufactured Crisis – HPV, Hype and Horror, en dokumentärfilm av The Alliance for Natural Health, intervjuas en rad experter samt familjer vars tillvaro för alltid förändrats sedan deras barn drabbats av allvarlig permanent funktionsnedsättning eller avlidit efter vaccinering med Gardasil.

Alla föräldrar bör vara medvetna om de allvarliga risker som rapporteras i samband med vaccineringen, och likaså om hur minimal risken är att de skall drabbas av livmoderhalscancer i en avlägsen framtid, innan de beslutar låta vaccinera sina barn mot HPV.

 

Jens Jerndal MD, fd professor i holistisk medicin

Om skribenten

Jens Jerndal är fd professor i holistisk medicin.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!