Statstelevisionens katastrofsimulering väcker frågor

Desinformationen i medierna

Programserien "Samhällskollaps" är en direkt motsvarighet till hur maktnätverk som World Economic Forum simulerat hypotetiska kriser som på ett nästan profetiskt sätt blivit verklighet. Särskilt märkligt är det när statstelevisionen gör detsamma i Sverige med aktörer som har en intim koppling till samma maktnätverk ifråga.

publicerad 19 juni 2022
- av Markus Andersson
Sittande från vänster: Per Engström, polisen, Daniel Stenling, Säpo, Carl Bildt, f.d. statsminister, Lisa Gustafsson, Must, Mikael Tofvesson, Myndigheten för psykologiskt försvar, Peter Wolodarski, Dagens Nyheter.
Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Företrädare från Säpo, den militära underrättelsetjänsten (MUST), Myndigheten för psykologiskt försvar och polisen simulerar en desinformationskampanj mot den svenska staten tillsammans med den profilerade globalisten och före detta statsministern Carl Bildt och Bonnier-profilen Peter Wolodarski.

Profileringen på programmet “Samhällskollaps” förklaras med programledaren Camilla Kvartofts deklaration att man i programmet samlat alla “viktiga aktörer” som ska ”försvara” Sverige vid eventuella påverkanskampanjer. Serien, där den från tv bekante komikern och skådespelaren Felix Herngren också är programledare, har totalt sex avsnitt där olika hot mot Sverige simuleras.

Scenariot i programmet där man simulerar en “desinformationsattack” inleds med att Herngren deklarerar att ”det svenska debattklimatet har spårat ut rejält” och visar upp en mängd fejkade skärmdumpar från Facebook där regeringen, massinvandringen, SVT och Peter Wolodarski får ta emot hård kritik på särskriven och mycket uselt formulerad svenska.

Kriminella invandrar jävlar ÖVER ALLT !”, står det bland annat att läsa.

I övningen är förtroendet för ”traditionella medier” obefintligt och Herngren förklarar vidare att massmedia av folket anklagas för att ljuga och lyda under den politiska makten – den så kallade eliten.

 

Foto: faksimil/SVT

 

Den verkliga dramatiken tar fart den 6 juni på Sveriges nationaldag. Ett videoklipp med statsministern Carl Bildt har fått stor spridning på internet.

– Kära medborgare. Med anledning av de lögner som sprids i vårt samhälle idag så lägger regeringen nu fram ett lagförslag som kriminaliserar uppsåtlig spridning av desinformation. Avsikten är att instifta ett brott som kan leda till fängelsestraff, detta för att stoppa de fruktansvärda nättroll som försöker skada vår nation genom att sprida osanningar och falsk propaganda, förkunnar Bildt.

Han berättar vidare att den nya lagen kommer att leda till ett ”tryggare och starkare Sverige och i förlängningen också ett tryggare och starkare Europa”.

Videoklippet är dock fejkat, avslöjar programledaren Camilla Kvartoft. Det är inte Carl Bildt som talar i klippet.

I övningen diskuterar sedan deltagarna hur ett fejkat klipp av det här slaget ska hanteras. I praktiken kretsar samtalet kring hur massmedia, underrättelsetjänst, myndigheter och polis ska arbeta för att mest effektivt förhindra att olika slags “desinformation” sprids och hur exempelvis statsministern kan använda etablissemangsmedier som Dagens Nyheter för att snabbt få ut sitt narrativ.

Stundtals är det svårt att avgöra huruvida syftet med programmet primärt är seriöst bildande eller om det snarare handlar om underhållning – inte minst då en komiker (Felix Herngren) leder programmet – men där samtidigt en profilerad mediechef, en tidigare statsminister och företrädare för myndigheter, säkerhets- och underrättelsetjänst är med som experter.

Felix Herngren sticker ut i programmet med sina samtidigt naiva och även relevanta frågor, där han bland annat ställer frågan till deltagarna hur man ska hantera scenarier där det är ”svenska medborgare som är extremister” och som på ett icke våldsamt sätt försöker ”förstöra bilden av svensk demokrati”.

– Var går gränsen innan de börjar anses som terrorister, frågar Herngren och får svaret att det är syftet med kampanjerna som är det avgörande och huruvida desinformationen sprids för att ”uppvigla” människor.

– Det är inte fritt fram att sprida lögner, svarar Säpo-chefen.

Panelen diskuterar också problemet med “konspirationsteoretiker” och menar att det är svårt att uppmana dessa att vara ”källkritiska”. Mikael Tofvesson från Myndigheten för psykologiskt försvar menar att ”den som är nerdragen i desinformation” är svår för myndigheterna att påverka men slår samtidigt fast att man inte bara tänker ”acceptera” och sitta och se på om ”angripare” sprider sådant.

Det är en något bisarr upplevelse att ta del av högt uppsatta makthavare som sitter och fnissar i ett tv-program och stundtals gör sig lustiga över rent nysovjetiska lagförslag om att kriminalisera spridandet av falska nyheter och där personer med avvikande uppfattningar om den faktiska maktutövningen utmålas som illiterata dårar eller illvilliga samhällsomstörtare.

Särskilt märkligt blir det att huvudscenariot utgörs av spridningen av ett falskt videoklipp där Carl Bildt lovar hårda straff mot spridande av desinformation – när makthavare i EU i verkligheten flera gånger har flaggat för att införa just denna typ av lagstiftning – och där ”desinformation” och ”konspirationsteorier” ständigt utmålas som någonting som hotar såväl Sverige som demokrati.

 

Budskapet i det fejkade videoklippet är mycket likt vad som pågår på EU-nivå. Foto: faksimil/ABC

 

Noterbart är även det faktum att Carl Bildt är medlem i den Rockefeller-grundade maktorganisationen Trilaterala kommissionen och har nära kopplingar till både World Economic Forum och Bilderberggruppen, där han vid flera tillfällen har deltagit på deras möten. Även Peter Wolodarski är kopplad till maktnätverket och listas på deras hemsida som en av deras företrädare.

Kopplingarna blir ännu mer intressanta mot bakgrund av World Economic Forums redan ökända projekt Cyber Polygon – där man precis som i skattefinansierade SVT:s scenario övar just på ”kommande cyberkriser”. Syftet påstås vara att förbereda världen på en ”global cyberpandemi” där ”digital vaccinering” och andra former av digitala id-handlingar påstås krävas för att skydda världen mot cyberhot och ”desinformation.” Enligt WEF-grundaren Klaus Schwab kommer nedstängningspolitiken och konsekvenserna av covid att framstå som en ”mindre störning” jämfört med den cyberkris som han menar att vi snart har att vänta oss.

 

WEF-grundaren och transhumanisten Klaus Schwab. Foto: WEF-McCrickard/CC BY-NC-SA 2.0

 

– När vi ser denna nästa kris kommer den att vara snabbare än vi har sett med covid, den exponentiella tillväxtgraden kommer att vara mycket brantare. Dess påverkan kommer att vara större och som ett resultat kommer de ekonomiska och sociala följdeffekterna att vara ännu mer omfattande, hävdar WEF-chefen Jeremy Jurgens.

Analytiker har även påpekat det faktum att World Economic Forum, tillsammans med Bill Gates har inblandning i simuleringen Event 21 – en stor coronapandemiövning som genomfördes bara månader innan det verkliga utbrottet. Eventet, som var mycket likt det faktiska scenario som utspelade sig några månader senare, beskrevs då som en övning i hur offentliga och privata aktörer gemensamt måste agera vid en eventuell pandemi för att undvika storskaliga ekonomiska och samhälleliga katastrofer.

För att förtydliga så hade Centret för hälsosäkerhet och dess partners inga möjligheter att förutspå coronavirusutbrottet i Kina under vår övning. För övningen satte vi upp en modell av en fiktiv coronaviruspandemi och vi förtydligade explicit att det inte handlade om någon förutsägelse”, förklarade man sig i ett pressmeddelande.

På ett liknande sätt skriver SVT på sin hemsida att seriens (Samhällskollaps) “aktualitet och relevans på grund av händelser i omvärlden har höjts till en nivå som ingen av oss kunde förutse när den beställdes.”

När serien var färdiginspelad i månadsskiftet januari/februari utbröt det första angreppskriget i Europa sedan 1939 när Ryssland anföll Ukraina. Frågorna i Samhällskollaps eskalerade från relevanta till brännande. Känslomässigt tvekade vi i programledningen ett ögonblick om detta skulle gå att sända nu. Efter diskussioner med teamet landade vi i att det inte bara går, det är självklar och viktig public service att publicera. Programmet ger svar på många oroliga frågor kring Sveriges krisberedskap och hela idén är att gestalta vad vi kan göra för att förhindra just en samhällskollaps”, hävdar man vidare.

Vad vill statstelevisionen och deltagarna egentligen uppnå med sin simulering av framtiden? Programmets profilering motsvarande simuleringar utomlands gör frågan olustig, men den tål att funderas över.

 

Markus Andersson

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!