Pornografi kan förstöra sexlivet i relationer – så reparerar du det

Tillgången på pornografi är idag större än någonsin. Via Internet finns nu pornografi tillgänglig dygnet runt och mängden pornografi som produceras är omfattande. Pornografins inverkan på människans hjärna skiljer sig kraftigt från hur naturliga sexuella förhållanden påverkar vår hjärna.

publicerad 19 februari 2013
  Pornografi kan orsaka problem i våra sexuella relationer

  Pornografi kan utsätta vår hjärna för en överstimulans som evolutionen inte anpassat oss för. Mängden sexuella impulser och element som pornografi kan leverera överskrider flerfaldigt de sexuella upplevelser och impulser som en människa historiskt sett normalt fått uppleva under en hel livstid.

  Eftersom den sexuella reaktionen och lusten primärt sker i hjärnan kan pornografi lura kroppens sexuella funktion som egentligen bara har till uppgift att föra släktet vidare. Pornografi kan inte bara tillfredsställa hjärnans behov av sexuell tillfredsställelse, utan också inverka negativt på den normala sexuella relationen med en partner.

  Hjärnans reaktion vid överstimulans eller onormalt hög tillgång på något vi behöver är delvis likvärdig för t.ex. mat och sex. En onormalt hög tillgång på feta och söta livsmedel kan skapa ett beroende i kroppen och även minska vår uppskattning av mindre feta och söta livsmedel. Vi blir avtrubbade.

  Samma sak kan hända med sexuell tillfredsställelse. Pornografi kan störa och avtrubba vår normala sexuella relation med vår partner. Hjärnan kan på kort tid få andra måttstockar och preferenser för sexuell stimulans genom pornografi. Pornografins ofta successivt avtrubbande inverkan gör oss okänsligare för sexuella intryck i det verkliga livet.

  En sådan utveckling kan ha en mycket negativ inverkan på människors relationer. Den ena partnern kan känna skuld över att inte kunna tillfredsställa sin partner och kan ifrågasätta sin egen attraktion samtidigt som den andra partnern, som påverkats av pornografi, kan känna skuld över att den andra partnern inte längre kan tillfredsställa honom eller henne. Pornografin kan ha skapat orealistiska preferenser som inte kan eller bör upplevas i det verkliga livet.

  Även om ett långvarigt sådant problem uppstått är det dock inte omöjligt att komma ifrån. En metod är att göra en "omstart" av hjärnans sexuella preferenser genom att göra ett långvarigt uppehåll ifrån sexuella upplevelser.

  Ett program om detta ämne visades i The Dr. OZ Show där en omstartsmetoden förklarades mer ingående. Observera engelskt tal. Klicka på denna länk eller på bilden nedan för att se programmet.

  Pornografins inverkan i våra sexuella relationer diskuterades i The Dr. OZ Show
  Pornografins inverkan i våra sexuella relationer diskuterades i The Dr. OZ Show

  Utöver dessa problem så kan givetvis pornografi ha många andra negativa effekter på människan. Andra kan uppleva att det har en övervägande positiv effekt för dem. Artikelns syfte är varken att tabubelägga något eller moralisera utan har primärt berört pornografins inverkan på hjärnan och dess effekt på vårt sexualliv i våra relationer.

  Ytterligare information och analyser om hur pornografi påverkar våra hjärnor och vårt liv finns att läsa på denne sajt som sammanställt mycket fakta: http://www.yourbrainonporn.com/.

   

  Denna artikel är ett led i Nya Dagbladets arbete att minska mänskligt lidande genom ökad förståelse.


   


  Liknande artiklar:

  Eftersom du läser det här…

  Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

  Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

  Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

  Tack för ditt stöd!