Pornografi kan förstöra sexliv och relationer – så reparerar du det

Tillgången till pornografi är större än någonsin. Via Internet finns pornografi tillgänglig dygnet runt och mängden pornografi som produceras är omfattande. Pornografins inverkan på människors hjärnor skiljer sig kraftigt från naturliga sexuella förhållandens inverkan.

publicerad 29 december 2021
Pornografi kan orsaka problem i våra sexuella relationer

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


1760 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Pornografi kan utsätta vår hjärna för en överstimulans som evolutionen inte anpassat oss för. Mängden sexuella impulser och element som pornografi kan leverera överskrider flerfaldigt de sexuella upplevelser och impulser som en människa historiskt sett normalt får uppleva under en hel livstid.

Eftersom den sexuella reaktionen och lusten primärt sker i hjärnan kan pornografi lura kroppens sexuella funktion som egentligen bara har till uppgift att föra släktet vidare. Pornografi kan inte bara stimulera hjärnans behov av sexuell tillfredsställelse, utan också inverka negativt på den normala sexuella relationen med en partner.

Hjärnans reaktion vid överstimulans eller onormalt hög tillgång på något vi behöver är delvis likvärdig för t.ex. mat och sex. En onormalt hög tillgång på feta och söta livsmedel kan skapa ett beroende i kroppen och även minska vår uppskattning av mindre feta och söta livsmedel. Vi blir avtrubbade.

Samma sak kan hända med sexuell tillfredsställelse. Pornografi kan störa och avtrubba vår normala sexuella relation med vår partner. Hjärnan kan på kort tid få andra måttstockar och preferenser för sexuell stimulans genom pornografi. Pornografins ofta successivt avtrubbande inverkan gör oss okänsligare för sexuella intryck i det verkliga livet.

En sådan utveckling kan ha en mycket negativ inverkan på människors relationer. Den ena partnern kan känna skuld över att inte kunna tillfredsställa sin partner och kan ifrågasätta sin egen attraktion samtidigt som den andra partnern, som påverkats av pornografi, kan känna skuld över att den andra partnern inte längre kan tillfredsställa honom eller henne. Pornografin kan ha skapat orealistiska preferenser som inte kan eller bör upplevas i det verkliga livet.

Även om ett långvarigt sådant problem uppstått är det dock inte omöjligt att komma ifrån. En metod är att göra en “omstart” av hjärnans sexuella preferenser genom att göra ett långvarigt uppehåll ifrån sexuella upplevelser.

Ett program om detta ämne visades i The Dr. OZ Show där omstartsmetoden förklarades mer ingående. Observera engelskt tal. Klicka på denna länk eller på bilden nedan för att se programmet.

Pornografins inverkan i våra sexuella relationer diskuterades i The Dr. OZ Show
Pornografins inverkan på våra sexuella relationer diskuterades i The Dr. OZ Show

Utöver dessa problem så kan givetvis pornografi ha många andra negativa effekter på människan men många kan uppleva det som att det har en övervägande positiv effekt för dem. Artikelns syfte är varken att tabubelägga något eller moralisera utan har primärt berört pornografins inverkan på hjärnan och dess effekt på vårt sexualliv i våra relationer.

Ytterligare information och analyser om hur pornografi påverkar våra hjärnor och vårt liv finns att läsa på denna sajt som sammanställt mycket fakta: http://www.yourbrainonporn.com/.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!