Därför behöver vi bryta tabun och konsensustransen

publicerad 8 januari 2014

Hur skall detta förstås? Det skall förstås så att tidningen i det mediala arbetet vill bidraga till att lösa upp de låsningar som olika tabun är förknippade med. Alltså de hinder som gör att vi inte ser klart, tänker klart eller vågar tala om problem utan blir hindrade eller blockerade på ett känslomässigt plan. Frågor som är blockerade av tabun kan inte vidare utvecklas och ingen djupare förståelse blir möjlig när denna känslomässiga blockering föreligger.

Tabun är en djupt mänsklig tendens som man inte utan vidare tar bort. Det är dock ett dysfunktionellt tillstånd. Vi vill i vårt arbete dock i högsta möjliga mån bidra till att skingra låsningar som hindrar oss att diskutera och utvecklas. Ett tabu kan också förstås som en känslomässig traumatisering. När man i vardagen berörs av en fråga i vilket det förekommer ett tabu, kopplas människan omedelbart upp sig till den starka känslomässiga laddning som tabun orsakat. Blockeringen tvingar människan att förehålla sig på ett förutbestämt sätt till frågan, det enda tillåtna.

Konsensustrans
Något som vi också vill bidra till att bryta ned är olika former av rådande tillstånd av ”konsensustrans”. Konsensustrans är en form av suggestion eller masshypnos. Konsensustrans innebär att vi inte genom förnuftig bearbetning av fakta utan genom gemensam suggestion godtagit en viss verklighetsuppfattning. Konsensustransen medför också att vi instinktivt värjer oss mot obekväma fakta, som hotar att rasera vår världsbild och där­med väcka oss ur transen.

Fenomenen tabu och konsensustrans är besläktade. Gemensamt är att de bidrar till känslomässiga blockeringar av vårt förnuft och hindrar bearbetning och våra möjligheter att fritt uttrycka oss.

Det är inte svårt att konstatera vilka kraftfulla känslomässiga energier som är knutna till tabun och konsensustrans. Endast en lätt beröring vid vissa ord leder hos de flesta ofta omedelbart till ett kraftfullt känslomässigt gensvar med en tendens till ett paralyserat tillstånd.

Konsensustrans som politiskt medel
Tabun kan uppstå genom upplevda trauman som sedan skapar den känslomässiga låsningen, medan konsensustrans ofta lättare kan odlas av en part med mycket makt och inflytande i samhället. Detta ser vi i politiken där vissa frågor har blivit nästan omöjliga att diskutera utan att människor demoniseras. När ett sådant klimat råder kopplas människor lätt upp mot det osynliga ”telepatiska nät” som konsensustransen utgör så fort de kommer i kontakt med sådana frågor där en dylik trans råder. Nästan alla människor känner omedelbart, ofta undermedvetet, av när ett sådant tillstånd råder. En vanlig situation är i diskussioner med andra människor, exempelvis i klassrummet eller i fikarummet på en arbetsplats.

Bryt tillståndet och se klart
Alla sådana transliknande tillstånd bör brytas. Nya Dagbladet planerar att i kommande artikelserier behandla ämnen som är drabbade av tabun och konsensustrans och därför skapar onödigt lidande i samhället. För att nå någon vart i detta arbete behöver läsaren förstå vad dessa fenomen är och hur de fungerar. Med denna vetskap är det lättare att klarare se, ta till sig nya fakta och perspektiv för att skapa en större förståelse i olika frågor.

 

NyD Analys
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.