Vid 75 kommer hälften ha psykisk sjukdom

publicerad 28 november 2023
- av Sofie Persson
Män har större risk än kvinnor att hamna i alkoholmissbruk.

Vid 75 år kommer hälften av alla människor att ha utvecklat en psykisk sjukdom, visar ny studie. Vanligast förekommande var ångest eller depression, men hos män var alkoholmissbruk allra mest riskabelt.

I en ny studie från University of Queensland och Harvard Medical School, som publicerats i The Lancet Psychiatry, har man analyserat data från fler än 156 331 vuxna från 29 länder mellan åren 2001 och 2022. Analysen skedde genom 32 olika undersökningar där 54 procent var kvinnor och 45 procent män. Tolv av länderna var låg eller medelinkomstländer och 17 var höginkomstländer.

Där fann forskarna att 50 procent av befolkningen kommer att utveckla minst en psykisk sjukdom vid 75 års ålder. Vanligaste medianåldern för debut av psykisk sjukdom var 19 år för män och 20 år för kvinnor. I studien tittade man på 13 olika sjukdomar.

De vanligaste var humörsjukdomar såsom svår depression eller ångest, säger Professor John McGrath vid University of Queensland.

Skillnader mellan könen

Risken för insjuknande skiljde sig också mellan könen. Kvinnor hade större risk att i första hand utveckla depression följt av specifik fobi och sedan PTSD. Män hade störst risk att utveckla alkoholmissbruk följt av depression och sedan specifik fobi.

Studien understryker ytterligare att det behövs mer investeringar i den psykiatriska vården och särskilt att fånga upp unga människor, menar Professor Ronald Kessler vid Harvard Medical School.

Vården måste kunna upptäcka och behandla vanliga psykiska störningar snabbt, och optimeras för att passa patienter under dessa kritiska delar av deras liv, säger Kessler.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!