Vaginala blödningar kan vara biverkning av covidvaccin

Kritiserade covidvaccineringen

publicerad 29 september 2023
- av Sofie Persson
Nästan 22 000 kvinnor deltog i studien.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


6370 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


En ny norsk studie pekar på att vaginala blödningar kan vara en eventuell biverkning från covidvaccin. Vidare fann man att de som tagit läkemedelsbolaget Modernas variant “Spikevax” hade större risk för blödningar jämfört med de som injicerats med Comirnaty-vaccinet.

Sedan covidvaccinen började distribueras har det uppkommit en rad rapporter gällande onormala blödningar i underlivet hos kvinnor i samband med injektion. I exempelvis Danmark hade man fått in över tusen rapporter gällande dessa typer av biverkningar redan i juli 2021, när covidvaccinen nyligen börjat injiceras.

I en ny studie från norska Folkehelseinstituttet har man tittat närmare på dessa typer av blödningar hos kvinnor som inte längre menstruerar och som tagit covidvaccin. Där samlade forskare in data från två större olika så kallade kohortstudier, det vill säga där man exempelvis tittar på en grupp individer som delar en gemensam nämnare, som samlats in av norska folkhälsoinstitutet.

I den ena, senior-kohorten, deltog kvinnor i åldrarna 66 till 81 år som alla ansågs vara icke menstruerande.

I den andra, MoBa-kohorten, frågade man först kvinnor i åldrarna 32 till 64 år om de fortfarande menstruerade och de som fortfarande gjorde det inkluderades inte i studien. Vidare togs heller inte kvinnor som var gravida eller genomgått en hysterektomi med. De som svarade nej eller var ovetande om de fortfarande menstruerade deltog i studien och ansågs även de vara icke menstruerande.

Där inkluderades 7725 postmenopausala, 7148 perimenopausala och 7052 premenopausala kvinnor som svarade på frågor om oväntade vaginala blödningar under 2021.

Flerdubbel ökad risk

Studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science Advances, påvisade att under en åtta till nio månaders period rapporterade 3,3 procent postmenopausala kvinnor in att man fått någon form av ovanlig blödning och av de perimenopausala kvinnorna rapporterade 14,1 procent in samma sak. Bland premenopausala kvinnor låg siffran på 13,1 procent. Ungefär 50 procent av rapporterna inkom inom 28 dagar efter injicering.

I jämförelse med före vaccination fann man att risken ökade för blödning två till trefaldigt hos postmenopausala kvinnor inom fyra veckor efter covidvaccination. För perimenopausala och premenopausala kvinnor var risken tre till fem gånger högre.

Dessutom associerades vaccinet Spikevax med en 32 procent ökad risk jämfört med Comirnaty bland premenopausala kvinnor.

Forskarna menar att resultaten pekar på att oväntade vaginala blödningar kan inträffa för kvinnor som en biverkning av covidvaccinet över olika reproduktionsstadier och hormonbehandlingar.

Slutsatsen, enligt forskarna, är att oväntad vaginal blödning kan vara en bieffekt hos både pre- och postmenopausala kvinnor efter injektion av covidvaccin, samtidigt som man betonar att det behöver bekräftas med fler studier och tas i beaktande vid framtida vaccinstudier.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!