Sydafrikanskt coronavirus mer smittsamt för vaccinerade

Kritiserade coronavaccineringen

publicerad 14 april 2021
- av Isac Boman
Covid-19.

Enligt en studie från universitetet vid Tel Aviv är den så kallade sydafrikanska varianten av coronaviruset mer smittsam för människor som vaccinerats med Pfizers mRNA-vaccin än för människor som inte har vaccinerat sig alls.

Studien, som ännu inte har gått igenom peer review, indikerar att den sydafrikanska varianten av SARS-CoV-2-viruset påträffades åtta gånger oftare hos människor som var vaccinerade än hos icke-vaccinerade. Virusvarianten påträffades hos 5,4 procent av de som tagit Pfizers vaccin jämfört med hos 0,7 procent av de som inte tagit något vaccin.

– Vi påträffade en oproportionerligt högre andel av den sydafrikanska varianten bland personer som vaccinerats med en andra dos jämfört med den ovaccinerade gruppen, berättar Adi Stern från Tel Avivs universitet och menar vidare att detta innebär att den sydafrikanska virusvarianten kan bryta igenom vaccinets skydd.

Studien genomfördes på 400 personer som fått minst en dos av Pfizers/Biontechs vaccin och jämförde sedan dessa med lika många personer som fått infekterats av viruset men som inte vaccinerats. Modernas vaccin används också i Israel men användes inte vid studien.

– Det är första gången i världen som verklig data visar att vaccinet är mindre effektivt mot den sydafrikanska varianten jämfört med med både det ursprungliga viruset och den brittiska varianten, konstaterar professor Ran Balicer.

Adi Stern menar att studiens resultat kom som en överraskning och att man med den tillgängliga datan hade förväntat sig bara ett fall av den sydafrikanska virusvarianten – men istället påträffade åtta.

– Av uppenbara skäl gjorde inte resultatet mig särskilt glad, konstaterar han.

Stern menar vidare att även om den sydafrikanska virusvarianten tar sig igenom vaccinets försvar så har det ännu inte spridits i någon större utsträckning till befolkningen. Han hävdar också att mer repression i form av massövervakning, kartläggning och smittspårning är strategierna som bör användas för att fortsatt begränsa smittan i landet.

Hittills utgör den sydafrikanska virusvarianten utgående från officiella siffror mindre än en procent av alla coronafall i Israel.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!