Sjunkande ålder för menstruation bland flickor i USA

publicerad 11 juni 2024
- av Sofie Persson
Forskarna analyserade data från 71 341 amerikanska kvinnor födda mellan 1950 och 2005

Genomsnittsåldern för den första menstruationen har sjunkit över tid, särskilt bland utomeuropeiska grupper med låg socioekonomisk status, visar en studie från Harvard University. Studien visar även att denna trend åtminstone delvis kan förklaras av ökande fetma bland unga.

Forskarna analyserade data från Apple Women’s Health Study, en långsiktig studie som undersöker menstruationscykler, gynekologiska tillstånd och kvinnors allmänna hälsa.

Mellan november 2019 och mars 2023 registrerades 71 341 amerikanska kvinnor födda mellan 1950 och 2005, där man bland annat fyllde i när man fick sin första menstruation. En större del av deltagarna, 61 932 kvinnor, fyllde även i hur lång tid det tog innan deras menstruationscykel blev regelbunden och ett mindre antal, 9 865 kvinnor, fyllde även i BMI vid första mensen.

Åldersgrupperna delades upp i födda mellan 1950–1969, 1970–1979, 1980–1989, 1990–1999, and 2000–2005. Vidare delade man upp kvinnorna i olika kategorier beroende på när de fick sin första mens: Väldigt tidig; yngre än nio år, tidig; yngre än elva år, samt sen; 16 år eller äldre.

Yngre debut har ökat med tiden

I studien, som publicerats i JAMA Network Open, upptäcktes att kvinnor födda mellan 1950–1969 hade en genomsnittlig menstruationsdebut på 12,5 år, samtidigt som deltagare födda 2000–2005, hade en genomsnittsålder på 11,9 år.

Andelen som fick sin första menstruation tidigt eller mycket tidigt nästan fördubblades mellan dessa grupper. För de som föddes mellan 1950 och 1969 var det 8,6 procent som fick sin menstruation tidigt och 0,6 procent som fick den mycket tidigt. För de som föddes mellan 2000 och 2005 var motsvarande siffror 15,5 procent respektive 1,4 procent.

Studien visar också att den genomsnittliga tid det tar för menstruationscykeln att bli regelbunden ökar med tiden.

Låg socioekonomisk status

Även tidigare studier har visat att flickor kommit in tidigare i puberteten de senaste fem årtiondena, men data kring olika rasgrupper samt socioekonomiskt status har varit mer begränsad. I studien framkommer att tidig pubertet är framträdande i alla socioekonomiska grupper, men mer vanlig bland svarta, latinamerikaner, asiater eller blandade raser, samt hos deltagare med låg socioekonomisk status. Forskarna menar att trenden med tidig menstruation kan ha andra orsaker, som miljöfaktorer.

Våra resultat kan leda till en bättre förståelse av menstruationshälsa under hela livet och hur vår livsmiljö påverkar detta viktiga vitala tecken, säger Shruthi Mahalingaiah, biträdande professor i miljö, reproduktion och kvinnors hälsa vid Harvard Chan School, i ett pressmeddelande.

Fetma kan vara bidragande

Barnfetma är ett problem som blivit allt vanligare i USA och andra länder. Ett ökat BMI anses vara en riskfaktor för tidig pubertet och kan bidra till att flickor får tidig mens. Forskarna menar att 46 procent av fallen i studien kan förklaras av en ökning av BMI, men att resten, 54 procent, behöver ytterligare förklaring.

Dr Michelle Wise, docent vid avdelningen för obstetrik och gynekologi vid University of Auckland, kommenterar studiens resultat och menar att många kvinnor inom vården söker hjälp för oregelbunden mens, kraftig menstruation som kan leda till blodbrist, endometriecancer hos yngre kvinnor och svårigheter att bli gravida.

Fetmaepidemin bidrar till detta och det görs inte tillräckligt på samhälls- och policynivå för att ta itu med det, säger hon.

Associerat med cancer

Att få tidig menstruation har förknippats med diverse hälsoproblematik, som hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Forskarna betonar att det är viktigt att fortsätta forska kring tidig pubertet och menstruation hos kvinnor.

För att ta itu med dessa hälsoproblem – som enligt våra resultat kan börja påverka fler människor, med oproportionerligt stor inverkan på redan missgynnade befolkningsgrupper – behöver vi mycket mer investeringar i forskning om menstruationshälsa, säger Dr. Zifan Wang, postdoktoral forskare vid Harvard Chan School’s Department of Environmental Health.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!