Nya rön: Coronavirusets spikprotein bakom allvarlig covid-19

Kritiserade covidvaccineringen

publicerad 19 maj 2021
- av Isac Boman

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


8570 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Forskare har tidigare trott att coronavirusets särskilda spikprotein endast hjälper viruset att infektera sin värd genom att låsa fast sig vid friska celler. En ny större studie visar dock att proteinet spelar en direkt nyckelroll i själva sjukdomstillståndet genom att det skadar det vaskulära systemet på cellnivå. Mot bakgrund av att covidvaccinen framkallar produktion av just spikprotein väcks nu även allvarliga frågor kring dessas säkerhet.

Studien, som publicerades den 30 april i år i Circulation Research, visar mycket tydligt att SARS CoV-2 i sina allvarligare former framförallt orsakar ett vaskulärt sjukdomstillstånd och inte någon luftvägssjukdom som makthavare, massmedia och diverse ”experter” tidigare försökt göra gällande.

I den nya studien har forskarna kunnat visa hur coronaviruset skadar och attackerar det vaskulära systemet på cellnivå – en upptäckt som förklarar de många olika komplikationer som insjuknade drabbas av och som till synes saknar koppling mellan varandra. Förhoppningen är också att denna nya kunskap ska leda till ny forskning inom mer effektiva terapeutiska behandlingar.

– Många människor tror att det är en luftvägssjukdom men i själva verket är det en vaskulär sjukdom. Detta skulle kunna förklara varför vissa människor får strokes och varför andra får problem i andra delarna av kroppen, konstaterar forskaren och den assisterande professorn Uri Manor som varit med och tagit fram studien.

Även om de nya fynden i sig själva inte är helt förvånande så bekräftar studien tidigare misstankar och ger för första gången en detaljerad förklaring till de mekanismer genom vilka spikproteinet skadar vaskulära celler. Tidigare har det funnits ett växande konsensus om att coronaviruset påverkar det vaskulära systemet, men man har inte förstått exakt hur.

På ett liknande sätt har forskare som studerat andra coronavirus länge misstänkt att spikproteinet är vad som hjälper till att skada blodkärlens endotel – något som nu alltså har dokumenterats.

I den nya studien har forskarna lyckats skapa ett ”pseudovirus” som omringats av coronavirusets ”klassiska krona av spikproteiner”, men som inte innehöll något faktiskt virus. Exponering för detta pseudovirus resulterade i skador på lungor och artärer – något som också bevisade att spikproteinet ensamt var tillräckligt för att orsaka sjukdomen. Vävnadsproverna påvisade tydliga inflammationer i endotelcellerna kring lungartärerna trots att något aktivt virus inte fanns.

När forskarna replikerade processen i ett laboratorium och exponerade friska endotelceller för spikproteiner så visade det sig även då att proteinet på egen hand började skada och förstöra cellerna genom att fästa sig vid enzymet ACE2 – och därigenom avbröt enzymets molekylära signaler till mitokondrierna, något som gör att mitokondrierna börjas förstöras och brytas sönder.

– Om du tar bort virusets replikerande förmåga så har det fortfarande en omfattande skadlig effekt på de vaskulära cellerna enbart genom sin förmåga att fästa vid ACE2-receptorn, S-proteinets receptor som nu har blivit berömt tack vare covid, förklarar Manor vidare och menar att framtida studier kommer att ge ännu fler insikter om virusets karaktär och hur nya varianter av coronaviruset fungerar.

Forskarnas nästa förhoppning är att kunna titta mer noggrant på de mekanismer som gör att störda ACE2-proteiner skadar mitokondrierna och får dem att ändra form.

De kontroversiella covidvaccin som allmänheten nu i bred skala injiceras med är utformade för att framkalla just detta potentiellt livsfarliga spikprotein, vilket synes peka på att det bland annat är detta som givit upphov till de allvarliga skador och dödsfall i form av vaskulära sjukdomar som en följd av injektionerna. Detta går i linje även med den norska expertgruppen under överläkaren Pål Andre Holme som drog slutsatsen att dylika allvarliga sjukdomstillstånd och dödsfall hade orsakats av covidvaccin.

Bland annat Mike Adams på Natural News efterlyser att covidvaccinerna mot denna bakgrund omedelbart bör tas ur produktion, åtminstone tills att deras långsiktiga effekter mycket noggrant har analyserats och det verkligen slagits fast att vaccinen inte är skadliga.

MRNA-vaccin förvandlar kroppens egna celler till spikproteinfabriker och spiller dödliga spikproteinpartiklar in i blodflödet”, menar Adams i relation till de nya rönen.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!