Fossilfynd i Turkiet utmanar rådande evolutionsteori

publicerad 10 september 2023
- av Sofie Persson

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


1760 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Arkeologer i Turkiet har upptäckt fossiler av en ny tidig hominid, vilket utmanar den etablerade uppfattningen att apor och människor enbart utvecklades i Afrika. Fynden tyder istället på att dessa arter kan ha haft sitt ursprung i Europa och östra Medelhavsområdet innan de spreds till Afrika.

I Turkiet, nära staden Çankırı, har arkeologer hittat nya fossiler av en art från tidiga hominider, det vill säga den grupp som omfattar afrikanska apor (schimpanser, bonobos och gorillor), människor och deras fossila förfäder. Fynden, som är gjorda av forskare vid University of Toronto, Ankara University, Ege University och Pamukkale University i Turkiet samt Naturalis Biodiversity Center i Nederländerna, publicerades i den vetenskapliga tidskriften Communications Biology.

Fyndet pekar mot att hominider också utvecklades och levde i miljontals år i Europa, säger Professor David Begun vid University of Toronto.

Våra resultat tyder vidare på att homininderna inte bara utvecklades i västra och centrala Europa, utan att de tillbringade över fem miljoner år med att utvecklas där och sprida sig till östra Medelhavsområdet innan de slutligen spreds till Afrika, säger han enligt Arkeo News.

Stor som en schimpanshane

Den nya identifierade arten kallar man för Anadoluvius turkae som man hittat en välbevarad del av ett kranium från. Apan ska ha varit i ungefär samma storlek som en stor schimpanshane på omkring 50 till 60 kilo, möjligen även något större. Troligen levde den i en miljö med torr skog och en stor del av tiden på marken.

Studien indikerar att Anadoluvius turkea hör till den evolutionära linjen som ledde fram till schimpanser, bonobos, gorillor och människor. Trots att dagens afrikanska apor och de första människorna endast är dokumenterade i Afrika, menar forskarna bakom studien att ursprunget för dessa arter kan ha varit i Europa och östra Medelhavsområdet.

Hominider har troligen ursprung i Europa

Arten, tillsammans med andra fossila apor man hittat i bland annat Grekland och Bulgarien, bildar tillsammans en grupp som i åtskilliga detaljer ligger närmast de tidigast kända hominiderna och människor. Anadoluvius är det bäst bevarade exemplar man hittat inom denna grupp, vilket också ger det starkaste beviset hittills på att gruppen har sitt ursprung i Europa och att de senare spreds till Afrika.

Dessa fynd står i kontrast till den sedan länge rådande uppfattningen att afrikanska apor och människor utvecklades uteslutande i Afrika. Medan lämningarna efter tidiga hominider är rikligt förekommande i Europa och Anatolien, saknas de helt i Afrika tills den första hominiden dök upp där för cirka sju miljoner år sedan, säger Begun.

Begun poängterar dock att det inte är bevis för att så är fallet, utan att det behövs mer bevis genom att “hitta fler fossiler från Europa och Afrika” för att därmed “fastställa ett definitivt samband”.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!