Dolda städer hittas i Amazonas – med hjälp av laser

publicerad 10 juni 2022
- av Sofie Persson
Med hjälp av ny laserteknik har forskare hittat dolda städer i vegetationen.

Med hjälp av laserteknik har forskare funnit bosättningar i Amazonas regnskogar som varit dolda i tusentals år. Flera städer har hittats gömda i den täta vegetationen och visar nu ytterligare bevis för en urbanisering i området som är långt mer omfattande än vad man tidigare trott.

Legender har länge berättats om försvunna befolkningar i Amazonas regnskogar. Exempelvis letade många efter guldstaden El Dorado där ett flertal utforskare försvunnit i den täta vegetationen. På senare år har forskare upptäckt att det faktiskt funnits tidiga städer i regnskogarna. Tidigare har man trott att regionerna kring Amazonas regnskog historiskt främst varit bebodda av befolkningar som varit jägare och samlare eftersom regnskogen är relativt svårbebodd. Däremot har man i Llanos de Mojos i Bolivia hittat exempelvis markarbeten, gångvägar, kanaler och andra tecken på större städer under senare år.

Nu har brittiska och tyska forskare använt en ny teknik, som kallas lidarlaser, för att upptäcka mer av bosättningarna i Mojos-regionen. Det har man gjort genom att att kartlägga terrängen med en laserskanner kopplad till en helikopter, ett litet flygplan eller en drönare som sänder runt 1,5 miljoner laserpulser per sekund. Sedan kan man med hjälp av tekniken ”plocka bort” vegetationen och se vad som döljer sig bakom. Tekniken har nu avslöjat två gigantiska antika platser, varav en på 363 tunnland och en på 778 tunnland.

Vi misstänkte länge att de mest komplexa förcolumbianska samhällena utvecklades i den här delen av det bolivianska Amazonas, men bevisen har varit gömda under skogens tak och svåra att besöka, säger en av forskarna, professor José Iriarte vid University of Exeter till brittiska Daily Mail.

Platserna tros vara byggda kring 500-1400 f.Kr. och visar att samhällena var mer omfattande än man tidigare trott. Arkitekturen i städerna består av trappstegsplattformar toppade av U-formade strukturer och rektangulära plattformshögar. Även terrasser i flera våningar samt även 20 meter höga pyramider fanns på platserna. Gångvägar och kanaler kopplade samman områdena, men det är ännu oklart hur många människor som bodde där även om forskarna bedömer att det var en tät population.

Ändringar som gjorts, exempelvis utbyggnader, tyder också på en ökad population, säger Dr. Heiko Prümers, forskare bakom studien från det tyska arkeologiska institutet.

Forskarna fann också att befolkningen inte bara skötte skogslandskap, utan också skapade stadslandskap som satt ihop med varandra. Detta visar på framgångsrika, hållbara försörjningsstrategier men också ett tidigare oupptäckt kulturellt-ekologiskt arv. Städerna är uppbyggda i samklang med naturen, menar forskarna, och inte i strid med den.

Denna region var en av de tidigaste bebodda av människor i Amazonas, där människor började domesticera grödor av global betydelse som maniok och ris, menar professor Iriarte.

Dr. Prümers tror att man inom kort kommer att upptäcka ännu fler städer och bosättningar i regnskogen.

Jag är säker på att vi under de kommande 10 eller 20 åren kommer att få se många av dessa städer, och några som är större än de vi presenterar idag, säger han.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!