Utrikes

Foto: CIAT/CC BY-SA 2.0

Brasilien tillåter gruvdrift i Amazonas

Miljö I Brasilien har regeringen slopat ett avskogningsförbud i Amazonas, vilket tillåter gruvbolag att avskoga delar av Amazonas regnskog.


Guldgruvor fortsätter avskoga

Miljö 62 500 hektar regnskog har avverkats i södra Amazonas i Peru av illegala guldgrävare, enligt en rapport från Monitoring of the Andean Amazon Project, MAAP.


Steget efter

Annons:

När migration blir konflikt


Låg men ökande avskogning

Miljö Fram till 31 juli 2015 ökade avskogningen i Amazonas med 16 procent under ett år, men håller sig ändå låg med historiska mått mätt, enligt data från INPE, Brasiliens nationella rymdforskningsinstitut. Totalt avverkades 5831 kvadratkilometer – att jämföra med ett snitt runt 17 000 under 1990- och 2000-talen. Ökningen var väntad, baserat på satellitövervakning, och anses […]


Foto: Flickr/CIFOR/CC BY-NC 2.0

Minskad avskogning minskar utsläpp

Miljö Kan minskas med en femtedel. Om avskogningen i tropikerna kunde hejdas skulle utsläppen av koldioxid kunna minskas, enligt forskare.