AI ska ”känna igen” enskilda koalor

publicerad 13 juli 2021

Australiensiska forskare har beviljats medel från landets regering för att ta fram AI-baserad utrustning som ska hjälpa till att identifiera enskilda koalor för att få bättre kunskap om djurens rörelsemönster.

Kamerorna med AI-teknik ska installeras på platser där koalor ofta korsar vägen och målsättningen är att ”träna” utrustningen så att den ska kunna känna igen enskilda koalor på deras ansikten – något som i förlängningen ska leda till att man får mer kunskap om arten och dess beteende.

AI-tekniken ska inte bara kunna se att det handlar om en koala och inte något annat djur, utan även vara ”tillräckligt kraftfull” för att se vilken specifik koala det faktiskt är, arbetet genomförs tillsammans med bevarandegrupper och djurfristäder i Australien som har stor kunskap inom detta område.
Inledningsvis har forskarna beviljats 90 000 australiensiska dollar för projektet som kan komma att förlängas och få mer stöd framöver. Till att börja med kommer 20 kameror att installeras vid vägar nära Brisbane och dessa ska vara på plats vid slutet av…


 


Liknande artiklar: