Visselblåsaren till kongressen: ”Biden-administrationen möjliggör människohandel med barn”

publicerad 2 maj 2023
- av Isac Boman
Latinamerikanska barn.

Under en utfrågning i det amerikanska representanthusets underkommitté för rättsliga frågor hördes i förra veckan visselblåsaren Tara Lee Rodas från landets hälso- och socialdepartement (HHS). Rodas vittnade om hur USA:s regering i praktiken kommit att bli en ”mellanhand” i den mycket lukrativa människohandeln med latinamerikanska barn som bedrivs vid gränsen.

Enligt statistik från den amerikanska tullen har antalet ensamkommande barn som anländer till gränsen ökat från drygt 33 000 år 2020 till över 146 000 2021 – och 152 000 år 2022. Bara under de första månaderna av 2023 har över 70 000 ensamkommande barn påträffats, noterar Fox News.

När barnen påträffas vid gränsen överförs de till Health and Human Services (HHS) och tas sedan om hand av en sponsor – vanligtvis en förälder eller annan familjemedlem som redan befinner sig i USA.

Under Biden-administrationen har ett antal rapporter dock varnat för att myndighetens tjänstemän inte lyckats få kontakt med över 85 000 av migrantbarnen. På senare tid har det också rapporterats om att man ignorerat tecken på vad som beskrivs som en ”explosiv” ökning av barnarbete där migrantbarn tvingats till slavarbete för att kunna betala sina människosmugglare och de har då arbetat under mycket svåra förhållanden.

Tara Lee Rodas, som själv har en bakrund hos HHS, vittnar om att ensamkommande barn tvingas ”arbeta nattpass på slakterier, fabriker och restauranger för att betala sina skulder till smugglare och människohandlare” och att vissa av barnen också tvingas in i prostitution. Hon berättar om hur hon började engagera sig som volontär för att hjälpa minderåriga migranter i HHS regi och att det hela inte alls blev som hon tänkt sig.

– Jag trodde att jag skulle hjälpa till att placera barn i kärleksfulla hem. Istället upptäckte jag att barn säljs genom ett sofistikerat nätverk som börjar med rekrytering i hemlandet, smuggling till den amerikanska gränsen och slutar med att barn levereras till en sponsor – vissa sponsorer är brottslingar, människosmugglare och medlemmar i transnationella kriminella organisationer. Vissa sponsorer ser barnen som varor och tillgångar som ska användas för att tjäna pengar – det är därför vi bevittnar en explosion av människohandel, förklarar visselblåsaren.

– Oavsett om det är avsiktligt eller inte så kan man argumentera för att USA:s regering har blivit en mellanhand i en storskadlig barnhandelsoperation i mångmiljardklassen som drivs av dåliga aktörer som försöker profitera på barns liv, fortsätter hon.

”Modernt slaveri med onda överherrar”

Hon berättar vidare om sina iakttagelser att vissa av barnen enbart talade indiandialekter och därför inte alls kunde kommunicera med myndighetspersonal utan var helt utelämnade till sina sponsorer, samt om ”åtskilliga fall” där barn tvingats arbeta för sin sponsor tills dess att skulden betalats av.

– Att inse att vi inte erbjöd barnen den amerikanska drömmen, utan istället satte dem i ett modernt slaveri med onda överherrar var en fruktansvärd uppenbarelse. Dessa barn är en fångad offerpopulation, utan tillgång till rättsväsende eller kunskap om sina rättigheter. De utsätts för utpressning, exploatering, missbruk, försummelse och människohandel. Det är därför jag har larmat om detta, förtydligar hon och tillägger att hon hoppas att makthavarna nu agerar för att skydda barnen.

Andra som kommer i kontakt med migrantbarn i sitt arbete vittnar även de om hur barnen berättat om hur kriminella karteller transporterat dem genom Mexiko och hållit dem instängda i varuhus som vaktats av beväpnade vakter.

Jessica Vaughn, vid Center for Immigration Studies konstaterar att systemet måste förändras.

– De har slarvigt förts till amerikanska myndigheter och entreprenörer och överlämnats till mycket ytligt granskade sponsorer i våra samhällen utan hänsyn till deras säkerhet och välbefinnande. Det råder ingen tvekan om att systemet för hantering av minderåriga som reser illegalt över gränsen är dysfunktionellt, och har varit det under en längre tid, och att det måste åtgärdas.

De republikanska senatorerna Marsha Blackburn och Josh Hawley kräver att de federala tjänstemännen bemöter anklagelserna och i detalj redovisar hur de kan ha ”tappat bort” 85 000 migrantbarn på två år.

FBI måste göra en storskalig insats för att hitta dessa försvunna barn och ställa de brottslingar som håller dem i modernt slaveri inför rätta”, skriver Hawley och menar vidare att Biden-administrationen är ”moraliskt ansvarig” för situationen.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!