Tre av tio amerikaner skulle stödja statskupp

Många amerikaner kan föreställa sig en situation i vilken de skulle stödja en militär statskupp mot den federala regeringen. Om detta vittnar en opinionsmätning, genomförd av det internationella opinionscentret YouGov.

publicerad 15 september 2015
Tea Party-anhängare demonstrerar i Washington DC

Merparten av amerikanerna har visat sig vara lojala mot den federala regeringen, men knappt en tredjedel (29 procent) kan tänka sig stödja militärerna.

YouGov framtonar skillnaden mellan de tillfrågade republikanerna och demokraterna. Bland republikanska sympatisörer skulle en eventuell statskupp stödjas av hela 43 procent av de tillfrågade.

Forskningscentret tog även reda på att amerikaner överlag hyser ett större förtroende för militärer och anser att de handlar till statens gagn. Denna åsikt delas av 70 procent av de tillfrågade.

Kongressmän anses till skillnad från militärerna handla i sina själviska intressen. 71 procent av de tillfrågade instämmer med detta.

 

 

se.sputniknews.com


Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!