Sverige stödjer med transportflyg till Mali

Sverige har beslutat att lämna stöd i form av transportflyg. Stödet ställs till medlemsländerna i det västafrikanska samarbetsorganet Ecowas.

publicerad 12 februari 2013
- av Osignerad (ingen signatur)

Regeringen har gett i uppdrag åt Försvarsmakten att stödja den internationella insatsen i Mali med flygtransport. Fram till den 31 maj 2013 stödjer Försvarsmakten insatsen i Mali med transportflygplanet Boeing C-17 Globemaster, (högst 40 flygtimmar).

– Försvarsmakten jobbar intensivt med planeringen av transportstödet. Det är viktigt att personal och materiel ur Ecowas stödinsats transporteras till Mali så fort som förutsättningarna medger, säger Generalmajor Dennis Gyllensporre  på ledningsstaben.

Stödet utgår från Försvarsmaktens del i det multilaterala samarbetet om strategiska flygtransporter, SAC, där Sverige tillsammans med elva andra länder gemensamt köpt in och bemannar tre transportflygplan av typen Boeing C-17 Globemaster. Planen är baserade i Pápa, Ungern och Försvarsmakten har ett tjugotal personer på plats.


 


Liknande artiklar: