Storbritannien: 100 000 kräver omedelbart slut på nedstängningen

Coronarepressionen

publicerad 12 november 2020
- av Markus Andersson
Storbritanniens premiärminister Boris Johnson med finansministern Rishi Sunak.

Över 100 000 människor har skrivit under en petition som vill stoppa den brittiska ”The Coronavirus Act” och de extrema maktbefogenheter som myndigheter i Storbritannien har tilldelats med den så kallade coronapandemin som förevändning – bland annat möjligheten att internera medborgare på obestämd tid. Den brittiska regimen ger dock ingen som helst indikation på att man ens överväger att lätta på de hårda begränsningarna av medborgerliga fri- och rättigheter som man infört i landet.

Uppropet lyfter bland annat fram hur rättssäkerheten har försvagats och att Coronavirus Act gör att det enda som nu krävs för att kräva obligatorisk behandling är att en medicinskt ansvarig person utfärdar en order. Därtill påpekar man att man genom lagstiftningen nu också kan kväsa offentliga protester mot statens utökade befogenheter.

Coronavirus Act ger potentiellt farliga befogenheter inklusive rätten att internera människor på obestämd tid, ta biologiska prov och ge direktiv om döda kroppar. Befogenheterna varar upp till två år med utvärderingar var sjätte månad och krafter att stänga ner samhället som skulle kunna förhindra protester mot restriktionerna”, skriver man.

De undertecknande kräver att den brittiska coronalagstiftningen – som togs i bruk den 25 mars och kallats för ”det mest omfattande intrånget på brittiska medborgares friheter utanför krigstid” – nu omedelbart upphävs. Namninsamlingen har registrerats på det brittiska parlamentets webbsida för namninsamlingar och eftersom man nått 100 000 underskrifter har myndigheterna tvingats ge ett svar. Därtill måste också parlamentet nu överväga om petitionen ska debatteras offentligt.

I sitt svar håller det brittiska hälsodepartementet föga överraskande fast vid linjen att coronaviruset är ett så extremt hot mot Storbritannien och hela världen att repressionen måste fortsätta på obestämd tid.

Coronavirus Act ger oss befogenheterna vi behöver för att handla rätt vid rätt tidpunkt och reagera effektivt på pandemins påverkan och bör därför ses som en del av ett brett spektrum av folkhälsoåtgärder utformade för att ta itu med pandemin under dess livscykel.”, skriver man bland annat.

Hälsomyndigheten hävdar vidare att det finns en balans mellan de extrema restriktionerna och människornas friheter och påstår också att man försöker vara så transparenta som man bara kan, bland annat genom att analysera åtgärderna var sjätte månad. Man tillstår att konsekvenserna av nedstängningarna har ytterst omfattande konsekvenser för människors välmående och deras möjligheter att ha en inkomst. Sammantaget ger man dock inga som helst indikationer på att man överväger att lätta på den hårda repressionen av medborgerliga friheter i landet.

Det värsta tänkbara scenariot har ännu inte inträffat men allvarliga risker finns kvar och stora utmaningar ligger fortfarande framför oss”, menar man och förklarar att man måste hålla fast vid nedstängningen för att kunna avgöra vilka resultat den kan ge.

Eftersom världens vetenskapliga förståelse för viruset fortfarande utvecklas är det för tidigt att säga att vi med säkerhet vet exakt hur pandemin kommer att svara på våra ansträngningar att kontrollera den på medellång till lång sikt”, skriver man avslutningsvis.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.