Spanien antar ny djurskyddslag – exkluderar yrkeshundar och lantbruksdjur

publicerad 22 mars 2023
- av Sofie Persson
Bild från en protest i Madrid mot spanska jägares hantering av sina jakthundar.

Spaniens nya djurskyddslag gör bestraffning av djurplågeri hårdare och djurägare får inte längre lämna sina djur ensamma hur lång tid som helst. Det stärkta djurskyddet omfattar dock inte yrkeshundar, som exempelvis hundar som används vid jakt, och heller inte lantbruksdjur. Även tjurfäktning ska fortsättningsvis vara lagligt i landet.

Spanien har godkänt en ny djurskyddslag. Djurplågeri kan nu bestraffas med böter på mellan 500 och 200 000 euro och man kan riskera fängelse i upp till tre år, där maxstraffet tidigare varit 18 månader. Skulle en ägare skada sitt djur ska djuret fråntagas denne och flyttas till ett djurskydd.

Landet förbjuder även djuraffärer där djur kan säljas kommersiellt, enbart registrerade uppfödare ska tillåtas att föda upp och sälja djur. Att använda djur på cirkus blir också förbjudet. Lagen kommer att förbjuda tuppfäktning, men man kommer däremot fortsättningsvis att tillåta tjurfäktning.

Lagen ska också innebära att hundägare måste genomgå en kort utbildning som går att erhålla online eller på plats och är gratis. Djurägare måste även försäkra sina djur.

Det blir också olagligt att lämna sin hund ensam i mer än 24 timmar och sin katt i mer än tre dagar.

Det är en mycket viktig dag eftersom parlamentet slutgiltigt har godkänt den första lagen om djurrätt (sedan återupprättandet) av vår demokrati, deklarerade Ione Belarra, minister för sociala rättigheter och ledare för det vänsterradikala partiet Podemos i samband med omröstningen i det spanska parlamentet.

Den nya lagen gäller dock inte för alla djur utan exkluderar yrkeshundar och lantbruksdjur. Det innebär att jakthundar, polishundar och fårhundar inte omfattas av den nya lagen, ej heller kor, får, getter eller grisar.

Lagen har skapat stora debatter i landet där man i parlamentet diskuterat flitigt gällande speciellt yrkeshundar. Varje år överges nämligen tusentals hundar i samband med jakt i landet och djurrättsorganisationer menar att lagen skulle varit behövlig för att stoppa det massiva antalet övergivna hundar. I landet har även förekommit stora protester gällande just behandlingen av jakthundar. I sista stund röstades dock jakthundarnas inkluderande ner och kritiker menar att det är ett utfall efter lobbyverksamhet från landets organiserade jaktförbund. Bland annat det Kungliga spanska jaktförbundet menade att det i praktiken skulle innebära ett slut för jakt med hundar i Spanien om jakthundar inkluderades i lagen.

Under 2022 rapporterades det exempelvis in att 12 295 jakthundar övergivits av sina ägare, men det spanska djurskyddspartiet PACMA menar att siffran troligtvis är betydligt högre eftersom de inte fått uppgifter från alla organisationer i landet. De menar att åtskilliga föreningar heller inte vågar lämna ut uppgifter eftersom det riskerar att jägare då väljer att avliva sina hundar, istället för att lämna in dem till diverse djurskyddsorganisationer efter jakt. PACMA konstaterar också att bristen på statistik är större i de regioner där jakt är mer utbrett.

Djurskydd inom Sverige

Djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom och får inte överges. De ska hållas i god miljö där de kan naturliga beteenden samt ges tillräckligt med tillsyn.

Djur får inte agas, tillfogas skada eller överansträngas. Det är också förbjudet att genomföra sexuella handlingar med djur.

Hundar ska rastas var sjätte timme, om den har tillgång till en rastgård ska den få komma ut och rastas utanför den minst en gång per dag.

Länsstyrelsen kan besluta om eventuella djurförbud när man brutit mot de regler som finns.

Det högsta straffet för brott mot djurskyddslagen är två år i fängelse.

I Sverige omfattas alla djur som hålls av människor av djurskyddslagen.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!