Så försökte ADL krossa John Birch Society

Den judiska lobbyn

publicerad 3 juni 2023
- av Isac Boman
ADL:s nuvarande ledare Jonathan Greenblatt.

I boken ”Birchers: How the John Birch Society Radicalized the American Right” ägnar den judiske historikern Matthew Dallek ett kapitel åt att gå igenom hur den judiska lobbygruppen Anti-Defamation League under 1960- och 70-talet ägnade sig åt omfattande infiltration och spionage för att krossa den konservativa och antikommunistiska organisationen John Birch Society.

Lobbygruppen John Birch Society (JBS) grundades 1958 med det uttalade syftet att skydda USA från vad man bedömde vara ett omfattande kommunistiskt hot, uppkallad efter den amerikanske underrättelseofficeren John Birch som bistod Chiang Kai-Sheks nationalistiska Kina i kampen mot Mao Zedongs kommunistiska armé. JBS är fortfarande aktivt men har långt ifrån det inflytande man hade under sin storhetstid på 70-talet med omkring 100 000 engagerade medlemmar.

Den USA-baserade lobbyorganisationen ADL, idag den mest profilerade organisationen inom den högerextrema judisk makt-rörelsen, betraktade samtidigt JBS som ett hot mot sina egna intressen. Snart inledde man omfattande infiltrationskampanjer i ett försök att krossa JBS.

Folk visste vid tidpunkten att ADL deltog i evenemang där Birchers talade. Men ADL hade också hemliga agenter med kodnamn, som kunde infiltrera sällskapets huvudkontor i Belmont, Massachusetts, och olika sektionschefer. De grävde fram finansiell information och anställningsinformation om enskilda Birchers och använde inte bara materialet för sina egna nyhetsbrev och pressmeddelanden, utan försåg även media med information”, förklarar han i en intervju med Times of Israel.

Dallek menar att ADL hade uppfattningen att man agerade subversivt mot John Birch Society för att på detta sätt ”försvara demokratin” – och att man ansåg att det kommunistiska hotet, som man beskrev det, ofta sammanblandades med judar.

Isadore Zack, som hjälpte till att leda spionverksamheten, skrev vid ett tillfälle till sina kollegor att det bara var i en demokrati som det judiska samhället hade tillåtits blomstra och att man därför, om man vill försvara de judiska amerikanerna, också måste försvara demokratin. Det fanns säkert andra hot vid den tiden, men John Birch Society sågs av liberala kritiker, inklusive ADL, som en mycket hemlighetsfull grupp som främjade konspirationsteorier om kommunister som ofta sammanblandades med judar”, fortsätter han.

”Lömska metoder”

Dallek beskriver infiltrationskampanjen som ”framgångsrik” och menar att ADL ”använde hemliga och i vissa fall lömska metoder” för att ”avslöja antisemitism, rasism och även intresse för våld” som enligt honom präglade John Birch Society på 1960-talet.

ADL:s dåvarande chef Benjamin Epstein.

ADL var spjutspetsen i en liberal koalition som omfattade Vita huset, ibland justitiedepartementet, beroende på frågan, NAACP, Americans for Democratic Action, fackföreningar, det fackföreningsstödda Group Research Inc, som också höll koll på den yttersta högern. ADL var en av de mest effektiva, om inte den mest effektiva, när det gällde att begränsa och misskreditera organisationen”.

Dallek anser att ADL:s tillvägagångssätt med infiltration och spionage var nödvändigt då amerikanska judar inte kunde räkna med att skyddas av lagen och myndigheterna, eftersom polisen enligt honom ofta leddes av ”antisemiter”.

När jag först upptäckte ADL:s spionage visste jag inte riktigt vad jag skulle tro om det. Men jag insåg att de inte bara spionerade för att spionera, de avslöjade en hel del skrämmande saker, med ekon i vår egen tid – som enkel tillgång till skjutvapen, ett hat mot regeringen, ett förtal och smutskastning av minoritetsgrupper och allt detta skedde i skuggan av förintelsen och andra världskriget. Jag blev mycket mer sympatiskt inställd, de var mycket effektiva och de hade en vision om lika behandling för alla amerikaner”, menar Dallek.

Trumpkampanj beskrivs som ”antisemitism ur skolboken”

Dallek riktar även anklagelser mot förre presidenten Donald Trump och dennes stab, där han menar att den kritik som framfördes mot rika internationella bankirer under hans presidentvalskampanj ska betraktas som ”antisemitism ur skolboken” eftersom flera av de finansmagnater som kritiserades var av judiskt ursprung.

Om du går tillbaka och tittar på Trumps avslutande kampanjannons från 2016 så är det antisemitism ur skolboken. Han visar på skärmen dessa rika judiska internationella bankirer, och hävdar att det i grund och botten finns en konspiration av dessa globala eliter som stjäl ärliga amerikaners rikedomar”, skriver han.

Även Trump anklagas för antisemitism. Foto: The White House/Shealah Craighead

Dallek glädjer sig vidare åt det faktum att ADL varit drivande i att få till lagändringar som underlättat för migranter att ta sig till USA och på andra sätt arbetat för att gynna utomeuropeiska gruppers intressen i landet, samtidigt som man bekämpat vit nationalism och konservativa grupper – ett arbete som han menar måste fortsätta än idag.

Känslan av att demokratin är oerhört bräcklig är inte bara en teori eller ett koncept: Det är en realitet, även känslan av att Förenta staterna inte har varit en demokrati med många raser särskilt länge och inte heller har varit en fristad för judar särskilt länge”, fortsätter han.


ADL grundades 1913 av den frimureriska ordensorganisationen B'nai B'rith. Det uttalade syftet var att "stoppa förtal mot det judiska folket" i protest mot domen och lynchningen av Leo Frank som våldtog och mördade en 13-årig flicka i Georgia, USA.

Organisationen är idag en av världens mest profilerade judiska lobbyorganisationer och har blivit känd för sin särskilt fientliga inställning mot etniska rättigheter för europeiska folkgrupper, samtidigt som man öppet stöder staten Israel som en judisk etnostat.

I Sverige har man framför allt ett nära samarbete med den vänsterextrema underrättelsegruppen Expo som i praktiken utgör en systerorganisation till ADL.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!