Coronarepressionen

Nedstängningspolitiken ger barn psykiska trauman

publicerad 28 juni 2021

Barn så unga som fem år drabbas av panikattacker och andra psykologiska trauman på grund av den brittiska nedstängningspolitiken. En färsk rapport visar att 1,5 miljoner brittiska barn nu kan vara i behov av professionell hjälp.

Företrädare för Storbritanniens offentliga sjukvårdssystem (NHS) medger att landets hårda coronapolitik har påverkat brittiska barn mycket negativt och att många unga nu är direkt rädda för att lämna sina hem och träffa vänner och andra människor.

Prognoser som denna nyhetstidning gått igenom konstaterar att 1,5 miljoner fler barn och unga kommer att behöva psykologisk hjälp ”som en direkt konsekvens” av pandemin under de kommande tre till fem åren”, skriver The Telegraph och menar vidare att detta är tre gånger fler patienter än vad psykvården i landet kan hantera.
En förälder berättar hur vederbörandes dotter fick en panikattack över en planerad lekstund med en kompis och en annan förklarar att hans femåring inte klarade av att gå tillbaka till skolan eftersom barnet var rädd efter all nedstängningspropaganda som det matats med.

Barnpsykologen Maryhan Baker som arbetar i privat regi berättar också att den stigande efterfrågan på hennes tjänster har fördubblats under de senaste månaderna.

– Det kommer att bli värre innan det blir bättre. Det finns många barn som kanske var lite nervösa innan pandemin men som nu har tvångsbeteenden, ätstörningar, självskadebeteende och andra kontrollbeteenden, säger hon.

Även i Sverige tros nedstängningspolitiken och skräckpropagandan bidra till en kraftigt ökad psykisk ohälsa hos barn. Nya Dagbladet har tidigare kunnat rapportera om hur BRIS menar att hälsoläget för svenska barn måste följas upp ordentligt om vi inte ska riskera att ”förlora en hel generation”.

– Man kan inte bara återgå till det normala. Många barn har traumatiska upplevelser. Det måste skolan, sjukvården, samhället i övrigt och föräldrarna hantera. Vi ska göra allt vi kan för att påpeka det så att det inte glöms bort. För det försvinner inte med pandemin. Det som har hänt, den ohälsa, ångest och oro som man upplevt, riskerar att bita sig fast, medger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.


 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!