Harvardprofessorer bildar “råd för akademisk frihet”

Kulturrevolutionen i Väst

publicerad 2 maj 2023
- av Jan Sundstedt
Harvard University
Harvard University, med säte i Cambridge, Massachusetts, USA

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


19 730 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Fler än 100 medlemmar av det berömda lärosätet Harvard Universitys lärarkår har anslutit sig till det nybildade “Rådet för Akademisk Frihet”. Företrädare förklarar behovet med att vi befinner oss mitt uppe i en yttrandefrihetskris” där “många människor hotas med – och utsätts för disciplinära processer, enbart för att de utövar sin rättmätiga akademiska yttrandefrihet”.

Initiativet tillkännagavs tidigare denna månad av rådets medgrundare, psykologiprofessorn Steven Pinker, i en debattartikel i Boston Globe.

Evig vaksamhet är frihetens pris, och om vi inte försvarar den akademiska friheten bör vi inte bli förvånade när … en upprörd allmänhet avfärdar oss, kommenterade Pinker.

Efter tillkännagivandet närapå fördubblades rådet i storlek, med företrädare från i princip samtliga ämnesområden. Janet Halley, professor och forskare vid Harvard University sedan 2000, gick med i rådet efter att ha sett otaliga professorer bli utsatta och bestraffade för sina yttranden eller åsikter.

Vi befinner oss mitt uppe i en yttrandefrihetskris. Många människor hotas med – och utsätts för – disciplinära processer, enbart för att de utövar sin rättmätiga akademiska yttrandefrihet, förkunnade Halley i samband med en intervju för tidningen The Post.

Ett antal studenter här på campus tycks ha uppfattningen att det är förbjudet att känna sig “kränkt”, och är mer än villiga och benägna att anmäla för trivialiteter, säger hon vidare.

Enligt Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE) har 145 professorer varit föremål för olika former av bestraffningar i USA bara under 2022, framförallt från vänsterextrema aktivister som angriper forskning man inte uppfattar som politiskt korrekt – något som Halley menar måste upphöra.

–  En organisering av detta slag, på Harvard, med stöd av lärarkåren, är avgörande för att sätta den här frågan på dagordningen på ett tydligt och konsekvent sätt, uttrycker hon.

I takt med att organisationen växer hoppas ledande företrädare att folk inser att det inte är egenintresse som ligger bakom rådets bildande. Det som står på spel är betydligt mer allvarligt.

Vi vill och måste ha ett öppet samtalsklimat för kunna utbilda kommande generationer medborgare, så att dessa får verktyg för att kunna fungera i samhället.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!