Hamas accepterar FN-förslag om vapenvila

Situationen vid Gazaremsan

publicerad 11 juni 2024
- av Markus Andersson
Resolutionen innebär bland annat att Israel drar sig tillbaka från Gaza.

Hamas har godkänt den resolution om vapenvila i Gaza som tagits fram av Biden-administrationen och röstats igenom av FN:s säkerhetsråd. Det är dock oklart huruvida Israel går med på villkoren.

Företrädare för Hamas menar att ”den amerikanska administrationen står inför ett verkligt test när det gäller att fullfölja sina åtaganden att tvinga ockupationsmakten att omedelbart avsluta kriget genom att genomföra FN:s säkerhetsråds resolution”.

– Den här planen är mer detaljerad och den innebär också ett slut på kriget i Gaza ifall den följs, förklarar statsvetaren Anders Persson i SVT.

Hamas meddelade under tisdagen att de ställer sig bakom förslaget, men Israel har ännu inte kommenterat resolutionen offentligt. USA menar dock att Netanyahus regim ställer sig positivt inställda till denna.

“Stora oklarheter”

I korthet innebär resolutionen en sex veckor lång vapenvila där de kvarvarande gisslan ska släppas i utbyte mot ett stort antal palestinska fångar. Boende i Gaza ska också få återvända till sina hem och humanitär hjälp ska levereras till området.

Fas nummer två innebär att striderna avslutas permanent samt att Israel drar sig tillbaka från Gaza. Den tredje fasen handlar om att påbörja återuppbyggnaden av det till stora delar sönderbombade Gazaremsan.

– Den innehåller stora oklarheter kring vad som ska hända med Hamas och vilken roll Hamas ska ha i Gaza efter kriget. På många sätt är den ett politiskt och militärt nederlag vad gäller Israel, menar Persson.

Israels uttalade mål har varit att befria gisslan, utplåna Hamas och se till att ingenting i Gaza kan hota Israel framöver.

“Nyanser och diplomatiska knep”

– Jag har svårt att tro att Israel kommer acceptera det här så som det ligger, eftersom det innebär att Israel inte kommer nå sina krigsmål. Jag har också väldigt svårt att se att den israeliska regeringen ska sitta kvar så som den är komponerad nu, fortsätter han.

– Mellan ja och nej och kanske finns det väldigt många olika nyanser och diplomatiska knep och formuleringar som Netanyahu skulle kunna använda sig av.

Över 35 000 palestinier har dödats sedan den 7 oktober, ytterligare tiotusentals har försvunnit eller är skadade, och mer än två miljoner människor har också tvingats fly från sina hem, som i många fall bombats till ruiner.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!