Ledande globalister samlas till “säkerhetskonferens” i München

Globalismens framfart

publicerad 8 februari 2023
- av Isac Boman
George Soros, Bill Gates och Carl Bildt är alla kopplade till MSC.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


8570 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


I mitten av februari inleds den för allmänheten relativt okända årliga upplagan av säkerhetskonferensen MSC i München. Här samlas dock många av Västs allra mest inflytelserika makthavare med möjlighet att samtala utan insyn från allmänheten.

Evenemanget understödjs av välkända aktörer inom den ultraglobalistiska rörelsen, bland annat George Soros Open Society Foundations, Rockefeller Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation och Sveriges tidigare utrikesminister Carl Bildt.

Sedan 1963 har den Nato-nära säkerhetskonferensen i tyska München, förkortad MSC (München Security Conference), arrangerats årligen – och den 17 till 19 februari är det dags igen. MSC beskrivs i egna ordalag som ”det världsledande forumet för debatt om internationell säkerhetspolitik” och som en ”arena för diplomatiska initiativ för att adressera världens mest brådskande säkerhetsproblem”.

Framförallt är konferensen en samlingsplats för ledare från Nato- och EU-länderna – men också representanter från andra inflytelserika länder har deltagit genom åren. Forumet hävdar själva att målsättningen är att tillhandahålla ”en mötesplats för officiella och icke officiella diplomatiska initiativ och idéer i syfte att tackla världens mest akuta säkerhetsproblem” och stort fokus ligger på samtal utan folklig eller massmedial insyn och transparens.

MSC erbjuder också skyddade rum för informella möten mellan tjänstemän och på så sätt – som dess ursprungliga motto lyder – bygga fred genom dialog”, förklarar man.

450 ”högprofilerade och högt uppsatta beslutsfattare samt tankeledare från hela världen, inklusive statschefer, ministrar, ledande personligheter från internationella och icke statliga organisationer, högt uppsatta representanter för industri, media, akademi och civilsamhället” förväntas delta på årets upplaga av konferensen konstaterar man vidare.

Ukrainas president Zelenskyj och Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg deltog båda på mötet i fjol. Foto: Nato/CC BY-2.0

Bevarande av den rådande världsordningen

Under årets konferens ligger fokus på Ryssland och kriget i Ukraina. Ett av de ämnen som ska diskuteras är huruvida kriget är att betrakta som en ”indikator på en mer våldsam värld där straffrihet råder” eller om kriget kan bli ”en katalysator för ett globalt åtagande till en regelbaserad internationell ordning”.

Just bevarandet av den rådande världsordningen – eller ”den regelbaserade internationella ordningen” som man själva benämner den, är även i övrigt något som betonas av MSC och temat är mycket frekvent återkommande i deras olika event, diskussioner och opinionstexter. Konferensen 2023 beskrivs även som en möjlighet för deltagarna att stärka sitt engagemang för denna maktordning.

Ledande globalistiska profiler

Bland MSC:s partners och sponsorer kan en lång rad ökända globalistiska aktörer noteras – bland annat den Nato-nära tankesmedjan Atlantic Council som Nya Dagbladet tidigare rapporterat om.

Andra omnämnda prominenta partner är Bill & Melinda Gates Foundation, Rockefeller Brothers Fund och George Soros Open Society Foundations. Även Google, Microsoft, Stockholm International Peace Research Institute och tankesmedjan European Council on Foreign Relations listas bland många andra som samarbetspartner eller finansiärer på MSC:s hemsida.

I MSC:s rådgivande råd återfinns också en hel del maktfigurer – bland andra den ungerskjudiske globalisten och valutaspekulanten George Soros son Alexander Soros, Sveriges tidigare statsminister Carl Bildt och den saudiske prinsen Turki Al Faisal.

Precis som sin far är Alexander Soros involverad i globalistiska projekt. Foto: Facebook

Även den tidigare Nato-befälhavaren James G. Stavridis, USA:s tidigare utrikesminister och den nuvarande klimatalarmisten John Kerry och Javier Solana, med bakgrund som generalsekreterare för både Nato och Europeiska unionens råd, återfinns i rådet.

Kommunistdiktaturen Kina finns också representerad i form av Fu Ying – landets tidigare vice utrikesminister. MSC:s styrelse leds av Tysklands förre FN-ambassadör Christoph Heusgen.

George Soros själv låter meddela att han personligen kommer att närvara – och dessutom hålla tal på konferensen.

Ryssland ska bekämpas

Det kan noteras att man under förra årets upplaga av konferensen tog fram en ”transatlantisk att-göra-lista” där det blanda annat framgick att deltagarna kommit överens om att man måste ”fortsätta anpassningen” till Natos hållning om avskräckning och försvar och ”snabbt uppgradera försvarsförmågan och beredskapen”.

Vidare beslutades att minst två procent av BNP bör läggas på militära utgifter samt att Natos kärnvapeninnehav ”framtidssäkras”. Därtill ska EU:s och Natos samarbete intensifieras, Sveriges och Finlands Nato-ansökningar skyndsamt ratificeras och det militära stödet till Ukraina ökas.

Vad gäller Ryssland ansåg man att det är av yttersta vikt att ”intensifierasanktionerna mot landet, identifiera och frysa ryska tillgångar, få länder som Turkiet och Kina att ”använda sitt inflytande mot Ryssland” och på andra sätt motarbeta landet. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj var också särskilt inbjuden till konferensen och höll ett anförande där han vädjade om fortsatt uppbackning.

MSC-deltagarna lovade också att lobba för ”hållbara investeringar” vad gäller pandemiförberedelser – bland annat genom en särskild finansiell förmedlingsfond och vidare att investera i ”distribuerade regionala tillverknings- och leveranssystem för vacciner i låg- och medelinkomstländer”.

Världsbanksprojektet ”Global Alliance for Food Security” lyftes också fram, vars uttalade syfte är att förbereda världen för en kommande svält och säkerställa att ”stöd når de som är i störst behov av det”. Det ska också säkerställas att olika internationella biståndsprojekt når ”full finansiering”.

Utöver det omedelbara svaret på den nuvarande krisen är den långsiktiga omvandlingen av globala jordbruks- och livsmedelssystem mot mer motståndskraft och hållbarhet ett nyckelfokus”, heter det.

Putin förkastade “unipolär världsordning”

Att konferensens arrangörer och många av dess deltagare är extremt fientligt inställda till Ryssland och landets president Vladimir Putin är tydligt – men så har faktiskt inte alltid varit fallet.

Faktum är att Putin själv blivit inbjuden till konferensen. Det var just där som han 2007 för första gången på allvar hamnade i konfrontation med stora delar av det globalistiskt inriktade Nato-ledarskapet när han under sitt anförande kritiserade USA för att driva fram en unipolär maktstruktur i världen ”där det bara finns en mästare – en härskare”.

– Sist och slutligen är detta mycket skadligt… Jag anser att den unipolära modellen inte bara är oacceptabel utan också omöjlig i dagens värld, deklarerade han vid tillfället.

Vladimir Putins anförande i München från 2007:

I sitt tal beklagade Putin att USA, med indirekt åsyftan på bland annat invasionen av Irak 2003, visat att man inte respekterar internationella lagar och att han oroades över bristen på vilja till diplomati från amerikansk sida även i andra avseenden. Han klargjorde vidare att Ryssland inte har något intresse av att ingå i en sådan godtycklig maktordning. Putin varnade även för en allvarlig försämring av säkerhetsläget mot bakgrund av att USA även avvikit från gemensamma överenskommelser om nedrustning och istället inlett en upprustning av missilvapen i Nato-länderna Bulgarien och Rumänien.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!