FN-topp: ”Kriget i Ukraina kan ses som en välsignelse”

Kriget i Ukraina

publicerad 12 oktober 2022
- av Redaktionen
Petteri Taalas ser långsiktiga fördelar med kriget.

Petteri Taalas, generalsekreterare för FN-organet World Meteorological Organization, menar att kriget i Ukraina ”kan ses som en välsignelse” ur ett klimatperspektiv – detta eftersom det blodiga kriget förväntas skynda på övergången till gröna och förnybara energikällor.

Taalas noterar att priserna på fossila bränslen har stigit på grund av Västs ekonomiska sanktioner mot Ryssland och att många länder i världen nu inte klarar av sin energiförsörjning. Detta har i sin tur lett till att vissa länder vänt sig till kolkraft – men också till förnybara energier som solkraft och vindkraft. Många länder har också börjat aktivt spara på elen, och det pratas alltmer om ransonering.

Den finländske FN-bossen beskriver kriget i Ukraina som en ”chock för den europeiska energisektorn” och menar att även om utsläppen kortsiktigt ökar kommer även den gröna omställningen att skyndas på tack vare kriget med stora satsningar på förnyelsebar energi, energisparande lösningar och nya mindre kärnkraftverk.

– Så från ett klimatperspektiv kan kriget Ukraina ses som en välsignelse, tillägger han.

WMO hävdar vidare att ”extremväder” och klimatförändringar hotar världens energiinfrastruktur och man menar att det krävs stora globala investeringar för att säkra denna.

Man pekar bland annat på att kärnkraftverk, vars nedkylningssystem är beroende av vatten, kan drabbas svårt vid torka och vattenbrist och att kärnkraftverk som är belägna vid kustområden är sårbara för översvämningar eller stigande havsnivåer.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!