EU vill använda beslagtagna ryska tillgångar i Ukraina

Det nya kalla kriget

publicerad 1 december 2022
- av Isac Boman
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen deklarerar i ett uttalande att de 300 miljarder euro som EU-länderna beslagtagit från de ryska centralbanksreserverna ska användas till att ”kompensera Ukraina”. Därtill meddelar hon att man ska inrätta en särskild domstol för att lagföra Ryssland.

Enligt von der Leyen är man ”redo att börja använda med det internationella samfundet” för att få ”största möjliga stöd” för en ny domstol.

– För det första måste Ryssland betala för sina fruktansvärda brott, inklusive för sin brottsliga aggression mot en suverän stat. Det är därför vi, samtidigt som vi fortsätter att stödja Internationella brottmålsdomstolen, föreslår att en specialdomstol med stöd av FN inrättas för att utreda och lagföra Rysslands aggressionsbrott.

Hon deklarerar också att EU har ”medlen att tvinga Ryssland att betala” – eftersom man blockerat 300 miljarder euro från de ryska centralbanksreserverna och frusit ytterligare 19 miljarder euro som tillhör ryska oligarker.

– För det andra måste Ryssland också betala ekonomiskt för den förödelse landet orsakat. De skador som Ukraina lidit uppskattas till 600 miljarder euro. Ryssland och dess oligarker måste kompensera Ukraina för skadorna och täcka kostnaderna för att återuppbygga landet, fortsätter hon.

Kritiker har tidigare pekat på att EU:s agerande, att beslagta tillgångarna, är juridiskt tvivelaktigt och att man underminerar sin långsiktiga trovärdighet som ekonomisk partner, något som dock inte berörs i von der Leyens utspel.

– På kort sikt skulle vi tillsammans med våra partner kunna skapa en struktur för att förvalta dessa fonder och investera dem. Vi skulle då använda intäkterna till Ukraina. När sanktionerna hävs bör dessa medel användas så att Ryssland betalar full ersättning för de skador Ukraina åsamkats.

Enligt EU-kommissionens ordförande kommer man nu att gå vidare med att ta fram ett ”internationellt avtal med våra partners” för att leta juridiska lösningar för den tilltänkta domstolen och använda tillgångarna i Ukraina.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.