EU kritiseras för att militarisera bistånd

publicerad 19 juli 2017
Bodil Valero (MP) är kritisk till EU-parlamentets militarisering av biståndet

EU-parlamentets utrikesutskott röstade igenom ett förslag som kan flytta EU-pengar från civila konfliktförebyggande åtgärder till militära kapacitetsbyggande åtgärder, främst i Afrika. Det skriver EU-parlamentarikern Bodil Valero (MP), som röstade mot förslaget.

”Det är en skandal att EU vill flytta pengar från biståndet till militära insatser och att så många partigrupper i EU-parlamentet låter det ske. Vi kan inte hela tiden ta av det långsiktiga biståndet till andra ändamål”, skriver Valero i ett pressmeddelande.

Förra sommaren föreslog EU-kommissionen att ändra reglerna för EU:s stabiliseringsinstrument, IcSP, så att biståndspengar kan användas till militär verksamhet som kapacitetsbyggande, utrustning, utbildning. Förslaget har mött kritik eftersom EU-medel enligt Lissabonfördraget inte får användas till militära ändamål.
”Det finns andra medel som kan användas till militära ändamål, så slipper EU både bryta mot fördraget och nalla på biståndet”, skriver Bodil Valero.

 

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet


 


Liknande artiklar: