EU: Högerns humor utgör ett stort hot

publicerad 16 september 2021
- av Isac Boman
Grodan Pepe (tv.) är en känd mem som kommit att associeras till "höger-humor".

I en omfattande rapport hävdar nu EU-kommissionen att nationalister och invandringskritiker använder humor som ett ”vapen” för att ”undergräva öppna samhällen”. Memer, ironier och skämt om bland annat migranter och HBTQ-personer betraktas av makthavarna i Bryssel som allvarliga hot som måste bekämpas.

Humor har blivit ett centralt vapen för extremistiska rörelser i syfte att undergräva öppna samhällen och sänka tröskeln för våldsanvändning”, hävdar man bland annat i rapporten som bär namnet ”It’s not funny anymore. Far-right extremists’ use of humour”.

Man påstår också att den ”nihilistiska form av humor som riktas mot etniska och sexuella minoriteter anses inspirera våldsamma fantasier – och eventuellt också handlingar” och att användandet av humor på exempelvis Facebook och andra sociala medier är en medveten ”strategi” av högern för att kunna orsaka ”skada” på nämnda grupper och sedan kunna förneka detta.


Annonser:


Det är oklart varför skämt riktade mot etniska eller sexuella minoriteter skulle vara farligare än humor med udden mot exempelvis vita européer, men författarna till EU-rapporten menar att just denna typ av humor är någonting som kan leda till faktiska våldsdåd.

Man hävdar vidare att ”högerextremisterna döljer sina misantropiska budskap i syfte att förneka illasinnade intentioner eller en vilja att skada” och att de ”digitala subkulturerna utan ett tydligt organisatoriskt centrum” gör det svårt för lagstiftare och makthavare att bekämpa dissidenterna.

Vidare hänvisar de till den profilerade judiske kommunisten Saul Alinsky som menade att ”med hjälp av humor så accepteras mycket som hade förkastats om det presenterats på ett seriöst sätt”.

Deras (högerextremisternas) aktivister har lärt sig läxan att skratt är mycket viktigt för att stärka den kollektiva identiteten och för att bättre kommunicera sin position till utomstående. Genom att omformulera fördomar och maskera dem i ett kvickt språk så går samspelet mellan hatet och underhållningen i eländet hos förment underlägsna grupper som en gyllene tråd genom historien för högerextrema rörelser”, hävdar man och påstår att humor varit ett viktigt vapen hos grupper som Ku Klux Klan, NSDAP , Pegida och samtida europeiskt identitära rörelser.

Författarna till EU-rapporten oroar sig särskilt för att moderna nationalistiska grupperingar använder gränsöverskridande humor och satir som ett ”centralt vapen i kampen mot den liberala demokratin”.

Vidare är man mycket bekymrade över att ”politiskt inkorrekt” språkbruk och attityd kunnat frodas på internet och även kommit att känneteckna den humoristiskt uttryckta oviljan mot det nuvarande maktetablissemanget.

Särskilt kulturellt känsligt språk har hånats med vulgära uttryck för att skapa en utbredd motvilja med humoristiska inslag”, skriver man och varnar för att detta bland annat kan leda till en ökad tolerans för nationalistiska åsikter.

Politiska dissidenters kommunikation sker allt oftare genom privata meddelandeappar vilket också är någonting som EU uttrycker ogillande gentemot. Man hävdar att det genom dessa sprids ”hatfullt innehåll och grym humor” som annars hade censurerats på mer öppna plattformar och man hävdar att ”högerextremisterna” har en väl genomtänkt plan att sedan sprida den påstått farliga humorn till bredare folklager på mer etablerade plattformar.

Lärare blir ofta chockerade när de upptäcker vilket typ av innehåll som sprids och som har förklätts till humor”, påstår man.

Det att mycket av humorn inte framstår som ”farlig” eller ”extremistisk” vid en första anblick är också ett problem, enligt författarna, eftersom detta kan leda till att ”vanliga ynglingar” interagerar med den. Dessa ungdomar som delar vidare humorn bidrar också till att ”normalisera de extremistiska idéerna”, hävdar man.

På sociala medier har EU-rapporten väckt stor uppmärksamhet och medan vissa är förbluffade över att EU betraktar humor som ett farligt ”vapen” så menar andra att detta är fullt logiskt eftersom skämt och satir är ett viktigt redskap för att ta ifrån EU-eliten deras makt.

Humor underminerar tyrannernas makt, därför måste de kontrollera den”, skriver bland annat användaren Gondolol.

Andra är inne på samma spår och menar att humor har kraften att få politiker och andra makthavare att framstå som precis så absurda som de faktiskt är – vilket minskar deras förmåga att kontrollera människor.

Författarna till EU-rapporten menar själva avslutningsvis att det bästa sättet att ”bekämpa” högerns humor är att samarbeta tätt med tech-plattformarna och influencers och ”hjälpa” unga människor att bli bättre på att identifiera ”högerextrem humor”. Även satsningar på ”medborgarutbildningar” lyfts fram som en lösning för att stoppa skämtens spridning.

Vidare menar man att humorns spridning måste begränsas och ”sättas i karantän” så att den kommer så få som möjligt till del. Politiskt inkorrekta humoristiska inlägg bör dessutom varningsflaggas för att göra människor mindre benägna att sprida de skämt som EU-myndigheterna vill stoppa.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.